นภัสวรรณ เจียรธนะกานนท์

นภัสวรรณ เจียรธนะกานนท์

อายุ 23 ปี

ชื่อเล่น พีท

เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกภาษาเยอรมัน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4

เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมันเป็นเวลา 1 ปี