กิตติพงษ์ เรือนคำ

กิตติพงษ์ เรือนคำ

ชื่อเล่น กล้า

รร.เชียงกลางประชาพัฒนา, ป.ตรี วิศวะปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร, ป.โท เคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่3