5 เรื่องสำคัญ ที่ต้องทำก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

5 เรื่องสำคัญ ที่ต้องทำก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

ก่อนจะโบกมือลาเพื่อนๆ เตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ เราอยากให้น้องๆ สำรวจเรื่องสำคัญ ที่ควรทำก่อนไป จดเป็น TO DO LIST สิ่งที่ต้องทำก่อนไปไว้เลยค่ะ ซึ่งจะมีเรื่องเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ เรื่องสุขภาพ การทำประกันภัย ธนาคาร รวมถึงแผนการเดินทางเมื่อไปถึงยังประเทศที่เรียน มาอ่านรายละเอียดกันเลยค่ะ

5 เรื่องที่ต้องทำก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

1. ตรวจสอบแผนการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน ตรวจสอบให้เรียบร้อย ดูวันเวลาออกเดินทางให้มั่นใจ ว่าเวลานี้ต้องเดินทางไปถึงสนามบินกี่โมง ถ้าบินตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนถึงตีห้า ยิ่งต้องตรวจดีๆ ว่าเราเข้าใจเรื่องเวลาถูกต้องไหม

หากใช้ส่วนลดนักเรียนในการซื้อตั๋ว ต้องเตรียมเอกสารแสดงความเป็นนักเรียนไปสนามบินด้วย รวมถึงตรวจจสอบรายละเอียดของตัวเราเองบนบัตรเดินทางให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหา ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

การเดินทางไปที่พัก จากสนามบิน

มหาวิทยาลัยบางแห่งจะจัดการรถรับส่งให้กับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งจะรับนักเรียนต่างชาติจากสนามบินไปยังที่พัก ทุกๆ หนึ่งหรือสองชั่วโมง หากเราต้องการเดินทางด้วยวิธีนี้ ต้องตรวจสอบสถานที่นัดหมายเพื่อขึ้นรถให้ดี

หากเราต้องการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนอย่างรถบัสหรือรถไฟ ควรตรวจสอบเวลา ราคา และเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า

นอกจากนี้เราควรค้นหาที่อยู่ปลายทางของเรา และเบอร์โทรติดต่อทางสถาบันเอาไว้ก่อนออกเดินทาง และถ้าโทรศัพท์ของเรามีระบบ GPS และ Application อย่าง iMaps หรือ Google Maps ก็จะช่วยให้เราหาเส้นทางไปยังที่พักได้ง่ายขึ้น

2. เอกสารสำคัญ

พาสปอร์ต , VISA, จดหมายรับรองว่าเราเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ , ใบคะแนนสอบ IELTS , หลักฐานทางการเงิน ที่รับรองว่าเราสามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีปัญหา, นอกจากนี้เราควรมีเอกสาร Transcript และใบรับรองที่พักติดไว้ในกระเป๋า เวลาเราไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วจะได้เข้าที่พักได้เลยโดยไม่ต้องรอนาน

* ตรวจสอบให้ดีว่าพาสปอร์ตของเราไม่หมดอายุก่อนเรียนจบ และหากต้องต่อพาสปอร์ต ควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 – 2 เดือน

ต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะที่เราจะได้รับกระเป๋าสัมภาระของเรา

3. เอกสารทางการแพทย์

ควรแน่ใจว่าเอกสารเกี่ยวกับยาประจำตัวของเราอยู่ติดตัวกับเรา โดยเฉพาะหากเรามีโรคประจำตัวก่อนจะเข้าประเทศ หากเราพกยาประจำตัวผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เราจะต้องมีใบสั่งยาจากหมอที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (หรือภาษาประจำชาติของประเทศที่เราไปเรียนต่อ) และนำเอกสารเหล่านี้ไปลงทะเบียนกับหมอประจำพื้นที่ด้วย หากเรามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรค เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอเอกสารเอกซเรย์ปอดจากเราก่อนเข้าประเทศ และหากเราจะไปเรียนต่อในประเทศอย่างอเมริกาหรือออสเตรเลีย ที่บังคับให้เรามีประกันสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เราก็ควรเตรียมรายละเอียดของแผนประกันสุขภาพของเราเวลาเข้าประเทศ

4. การทำประกันภัย ประกันชีวิต

ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ทำประกันก็ต้องคิดหนักหน่อย ถึงแม้บางประเทศการประกันสุขภาพจะไม่จำเป็น แต่หากจะไปอเมริกาก็ต้องเตรียมไว้ ไม่อย่างนั้นทางโรงพยาบาลอาจไม่รับเราเข้ารักษาตัว นอกจากนี้การทำประกันภัยทรัพย์สินก็เป็นเรื่องดี โดยเฉพาะหากเราอาศัยอยู่ในหอพักของทางมหาวิทยาลัย เพราะการอาศัยอยู่กับคนไม่รู้จัก ข้าวของของเราอาจสูญหาย พัง หรืออาจถูกขโมยได้ การทำประกันให้กับของมีค่าช่วยให้เราไม่ต้องหนักใจหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริง

5. สิ่งที่คุณต้องแจ้งธนาคาร

ไปธนคาร ก่อนออกเดินทาง เพื่อแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเรากำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ และอาจมีการโอนเงินมาจากต่างประเทศ หรือโอนเงินไปยังต่างประเทศผ่านบัญชีของเรา เพราะหากไม่แจ้งก่อน ธนาคารอาจจะระงับบัญชีของเราได้ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ เช่น ฝ่ายขาย ว่าควรใช้บัญชีแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับเราระหว่างไปเรียนต่อต่างประเทศ ว่าควรใช้บัญชีต่างประเทศ หรือควรเปิดบัญชีใหม่ในประเทศที่เราไปเรียนต่อ ถึงจะดีกว่ากัน

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา