4 ทริคโกยคะแนน GAT เชื่อมโยง (สำหรับเคส ทำเท่าไหร่ ก็ไม่เต็มซะที)

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

4 ทริคโกยคะแนน GAT เชื่อมโยง (สำหรับเคส ทำเท่าไหร่ ก็ไม่เต็มซะที)

ทริคที่ 1 : ทบทวนกันก่อน GAT เชื่อมโยง คืออะไร?

         สิ่งที่ทำให้น้องๆหลายคนยังคงไม่เข้าใจกับการทำ GAT เชื่อมโยง คงเป็นเพราะน้องๆยังไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับข้อสอบลักษณะนี้อย่างดีพอ GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการจับใจความสำคัญของเรื่องผ่านบทความที่ทาง สทศ. เตรียมมา ซึ่งบทความส่วนใหญ่ที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาก็หนีไม่พ้นประเด็นสำคัญของสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ 
        
         ตรงส่วนนี้น้องๆไม่ต้องวิตกไปติดตามข่าวสารนะคะ ถ้าอยากฝึกอาจจะแค่ลองอ่านบทความในหนังสือพิมพ์เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการจับใจความสำคัญของเรื่องก็พอ ที่อยากให้เน้นมากกว่าถึงมากที่สุดก็คือการลงมือทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะ
 
ทริคที่ 2 : ทำความเข้าใจกับ “ข้อความและสัญลักษณ์” 

         ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ไม่ใช้ความจำแต่ใช้ความเข้าใจค่ะ น้องๆไม่ต้องพยายามคิดหาเหตุผลของสิ่งที่ข้อสอบต้องการว่าทำแบบนี้ทำไม ทำไมถึงคิดแบบนี้ ไม่เข้าใจเลย สิ่งที่น้องๆทำได้คือเอาใจจดจ่ออยู่กับเรื่อง อยู่กับทุกตัวอักษร ทุกข้อความในบทความนั้นๆ แล้วเชื่อมโยงประเด็นและสาระสำคัญของเรื่องให้ได้ โดยอาศัยตัวกลางซึ่งก็คือข้อความและสัญลักษณ์ ที่ทางแบบทดสอบให้มา
          
         ข้อความและสัญลักษณ์คืออะไร?

         – ข้อความก็คือข้อความที่กำหนดมาในบทความด้วยรูปแบบของอักษรตัวเข้มหรือตัวพิมพ์หนา เวลาที่น้องๆทำแบบฝึกหัดต้องเอาใจใส่กับตัวข้อความเหล่านี้ค่ะ ถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้เผื่อเวลามาอ่านตารางสรุปข้อความที่ท้ายบทความว่าข้อสอบกำหนดข้อความอะไรไว้บ้างแล้วกำกับตัวเลขไว้อย่างไร เพราะน้องๆต้องคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อความเหล่านี้ให้สอดคล้องกัน

         ทริค : ใครขี้ลืมแนะนำว่าให้เขียนตัวเลขกำกับไว้ด้านบนของข้อความตัวหนาเลยจะได้ไม่ต้องพลิกกลับมาดูหลายครั้ง แต่ต้องระวังอย่ากำกับตัวเลขผิดข้อความเด็ดขาด!!!
 
         – สัญลักษณ์ในที่นี้ คือสิ่งที่แบบทดสอบกำหนดมาให้เป็นตัวแทนของข้อความสำคัญ ผ่านรหัสตัวอักษร แล้วข้อความสำคัญมีอะไรบ้าง? ตามนี้เลยค่ะ
        
         1. เป็นผลโดยตรงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา แทนด้วยตัวอักษร “A”
         น้องๆอาจจะงงว่า อะไรคือเป็นผลโดยตรง อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา เข้าใจได้ง่ายๆว่าข้อความนี้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุไปหาผลนั่นเองค่ะ แต่ถ้าน้องบางคนยังสับสนอยู่กับความเป็นเหตุและผลว่าคืออะไร ให้จำไว้ว่า เหตุคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนผลถึงจะตามมาได้ ถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีผล  
         ตัวอย่างคำสำคัญ  ทำให้, ส่งผลให้, ส่งผลให้เกิด, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด, เหตุที่ทำให้, เป็นอีกเหตุหนึ่ง, เกิดจาก, เป็นที่มา 
 
         2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะ แทนด้วยตัวอักษร “D”
         คำว่า “องค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะ” มีความหมายตรงตัวเลยค่ะ เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าข้อความนั้นๆมีคุณสมบัติ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง อาจจะยังไม่เห็นภาพไปดูคำสำคัญกันดีกว่าค่ะ
         ตัวอย่างคำสำคัญ คุณสมบัติ, คือ, เช่น, ดังเช่น, และ, ได้แก่, ทั้ง, ส่วน, มีลักษณะเป็น, ลักษณะคือ, ประกอบด้วย  
 
         3. ลด ยับยั้ง ป้องกัน ห้าม และขัดขวาง แทนด้วยตัวอักษร “F”
         ข้อความสำคัญนี้ให้มาเยอะ แบบชัดเจนสุดๆ และความหมายทั้งหมดก็ตรงกันค่ะ น้องๆจำไว้แค่ว่าถ้ามีคำเหล่านี้คือการไปยับยั้งหรือห้ามไม่ให้มีสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นเอง

        
         4. ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความอื่นใดที่กล่าวมาเลยตั้งแต่ข้อ 1-3 แทนด้วยตัวเลขและตัวอักษร “99H”
         ถ้าน้องๆอ่านบทความแล้วพบว่า ข้อความตัวหนานั้นๆไม่ได้มีการส่งผล เป็นองค์ประกอบ หรือไปขัดขวางยับยั้งข้อความใดที่เป็นตัวหนาอื่นๆ ก็ให้ฝน “99H” ได้เลยค่ะ แต่ดูให้ดีๆนะคะ ข้อไหนที่ตอบ 99H แล้ว ก็จะมีคำตอบแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น คือ “99H” นั่นแหละค่ะ ไม่ต้องเติมคำตอบอะไรไปเพิ่มเนอะ
 
ทริคที่ 3 : ลงมือฝึกทำข้อสอบ ตามความถนัด!!!

         คนเก่งแพ้คนขยัน ถ้าน้องๆรู้ตัวว่าเราไม่ถนัดทางด้านนี้เลย เราก็ต้องลองทำแบบฝึกหัดเยอะๆ เป็นการอุ่นเครื่องให้คุ้นเคยกับข้อสอบจนจับทางได้นั่นเอง เทคนิคของการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยค่ะ  ถ้าน้องๆทำตามนี้
 
1. อย่าคิดนอกกรอบ
         การคิดนอกกรอบเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่จะดีกว่าถ้าไม่นำมาใช้กับการสอบ GAT เชื่อมโยง (อ่า น้องๆอาจจะงงว่าทำไม) เพราะข้อสอบ GAT เชื่อมโยงนั้น สร้างมาเพื่อให้น้องๆคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความไปถึงข้อความหนึ่งใน “บทความ” เท่านั้น
         ข้อความที่เน้นตัวหนาใดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน น้องๆสามารถตัดทิ้งไปได้เลยโดยตอบว่า 99H อย่าเสียดายหรือคิดไปเองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกัน โยงให้มาเป็นเหตุเป็นผลกันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เมก้าไม่ได้บอกให้น้องตอบ 99H ทั้งหมด เพียงแต่น้องๆต้องรอบคอบในการอ่านว่าข้อความนั้นๆไม่ได้มีความสอดคล้องกับข้อความอื่นจริงๆ
         
2. ตาคมเหมือนตาเหยี่ยว
         เหยี่ยวเวลาหาเหยื่อนี่ตาไวตาคมมากค่ะน้องๆ เราต้องทำตัวเหมือนเหยี่ยว ต้องตาไวในการอ่านข้อสอบ อย่าอ่านเพลิน และมีสติรอบคอบตลอดเวลา เพราะข้อสอบมักจะช่วงชิงจังหวะที่เราเผลอเนี่ยล่ะค่ะ ห้ำหั่นคะแนนเราไป

3. ฝึกทำข้อสอบ ถนัดแบบไหน ทำแบบนั้น
         เคยได้ยินน้องๆหลายคนมาระบายให้ฟังว่า หนูอ่านข้อสอบแล้วไม่เข้าใจเลย ทำไมเพื่อนถึงเข้าใจกันง่ายจัง นั่นเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีในการทำข้อสอบที่แตกต่างกันไปไงคะ ความถนัดของคนเรานั้นมีมาไม่เท่ากัน น้องๆต้องหาวิธีการทำข้อสอบที่ตรงและเหมาะกับตัวเราให้เจอ อย่าทำตามเพื่อนเพียงเพราะเพื่อนบอกว่าวิธีนี้ง่าย เพราะตราบใดที่เราไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจค่ะ
         พี่เมก้าพอจะรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง มาจากรุ่นพี่ เพื่อนๆ และน้องๆอยู่บ้าง วิธีไหนที่จะเหมาะกับน้องๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ก็ลองเลือกนำไปฝึกทำดูได้ค่ะ
        
         – อ่านบทความแล้วทำไปพร้อมกันเลย
         วิธีนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ชอบอ่าน คล่องในการจดจำข้อความ-สัญลักษณ์ และเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบอยู่พอสมควรค่ะ เมื่อเจอบทความในข้อสอบวิธีที่น้องกลุ่มนี้ทำก็คือเปิดตารางด้านหลังก่อนว่าแต่ละข้อความได้กำกับตัวเลขไว้อย่างไรบ้าง จากนั้นก็นำมาจดไว้ด้านบนของตัวอักษรพิมพ์หนานั้นๆแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆค่ะ พออ่านเจอว่าข้อความตัวหนานั้นๆไปสอดคล้องเกี่ยวข้องกับอีกข้อความหนึ่งก็จดไว้

        
         – ทำแผนภูมิเชื่อมโยงความสัมพันธ์
         วิธีนี้เป็นวิธีที่น้องๆหลายคนเลือกใช้ในการทำข้อสอบ เทคนิคก็ไม่ต่างจากวิธีด้านบนค่ะเพราะว่าทั้งสองวิธีต่างก็ต้องใช้การอ่านและความละเอียดรอบคอบเหมือนกัน แต่การวาดแผนภูมินี้จะช่วยให้น้องๆเชื่อมโยงข้อความได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน ทั้งยังช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการละเลยข้อความต่างๆ และสามารถกลับมาตรวจสอบความถูกต้องได้แบบไม่เสียเวลามากนัก
         -เทคนิคสำคัญของการฝึกวาดแผนภูมิคือค่อยๆอ่านแล้วเชื่อมโยงอย่างมีสติ เวลาวาดให้กำกับเลขพร้อมข้อความไปด้วย ทำแบบนี้เพราะป้องกันการลืมค่ะ

www.dek-d.com/

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา