15 อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

15 อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย


นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย ประกอบด้วย 15 อาชีพดังนี้ครับ

 

1. อาชีพนักบิน 2.41 แสนบาท

2. วิศวกรเหมืองแร่ และนักโลหะการ 2.35 แสนบาท

3. ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.53 แสนบาท

4. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 1.38 แสนบาท

5. ผู้พิพากษา 1.21 แสนบาท

6. สถาปนิก 1.17 แสนบาท

7. ผู้บริหารองค์การนายจ้างลูกจ้าง 1.06 แสนบาท

8. วิศวกรเคมี 1.05 แสนบาท

 

 

9. ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและจำหน่ายสินค้า 8.5 หมื่นบาท

10. นักคณิตศาสตร์ 7.3 หมื่นบาท

11. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการบริหารทางธุรกิจ 7 หมื่นบาท

12 แพทย์ 6.9 หมื่นบาท

13. ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการผลิต 6.7 หมื่นบาท

14. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 6.4 หมื่นบาท

15. ผู้จัดการทั่วไป 6.2 หมื่นบาท

ข้อมูลจาก: MThai

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา