ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ค่ายต้นกล้าส่องแสง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในค่ายนี้น้องจะได้พบกับกิจกรรมฐานวิชาชีพ กิจกรรมสนุกสนาน และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วมาสัมผัสประสบการณ์พร้อมค้นหาตัวเองว่าน้องเหมาะกับ Med Tech หรือ Radio Tech ได้ที่ “ค่ายต้นกล้าส่องแสง” หรือ X-Scope Camp
ในค่ายนี้น้องจะได้พบกับกิจกรรมฐานวิชาชีพ กิจกรรมสนุกสนาน และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วมาสัมผัสประสบการณ์พร้อมค้นหาตัวเองว่าน้องเหมาะกับ Med Tech หรือ Radio Tech ได้ที่ “ค่ายต้นกล้าส่องแสง” หรือ X-Scope Camp

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2560 โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในเอกสารการสมัคร (ปุ่มโหลดใบสมัครด้านบน)

ประกาศผลวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

16.00 – 17.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC)
17.00 – 18.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.00 พิธีเปิดโครงการ “ค่ายต้นกล้าส่องแสง” ครั้งที่ 1
09.00 – 10.00 แนะนำคณะเทคนิคการแพทย์
10.00 – 12.30 ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (จุลทรรศนศาสตร์ แบคทีเรีย รา ไวรัส)
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 ฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค (เครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่องมือรังสีวินิจฉัย กายวิภาคของกระดูก)
17.00 – 18.00 เดินทางไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC)
18.00 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 21.45 กิจกรรมสานสัมพันธ์

วันที่ 22 ตุลาคม 2560

09.00 – 12.00 ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ปรสิตวิทยา โลหิตวิทยาและเคมีคลินิก)
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 กิจกรรมวัดความรู้
14.00 – 17.00 MR RALLY
17.00 – 18.00 อาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 กิจกรรม Q & A (ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับหลักสูตร วิชาชีพ การเรียน)
20.00 – 22.30 กิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00 พิธีปิด “ค่ายต้นกล้าส่องแสง” ครั้งที่ 1 และประมวลภาพค่าย
10.00 – 11.00 ถ่ายรูปร่วมกัน และทำแบบประเมิณ
11.00 – 12.30 กิจกรรมสันทนาการอำลา

แล้วพบกันนะครับ กิจกรรมสนุกสนานรออยู่อีกมากมาย รอให้น้อง ๆ ได้มาสัมผัสนะครับ

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร น้องๆสามารถติดต่อรุ่นพี่ได้ทาง Facebook Page หรือทางโทรศัพท์

086-500-4483 พี่บิว
083-040-7444 พี่เอิร์ก
081-382-2548 พี่สบาย
วันจันทร์ – ศุกร์: 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ: 10.00 – 18.00 น.

วันที่จัดค่าย
20 – 23 ตุลาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร
11 สิงหาคม 2560

จำนวนที่รับ
120 คน

ระดับการศึกษา
ม. 4, ม. 5, ม. 6 (สายวิทย์ – คณิต)

ค่าใช้จ่าย
500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย
สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา