เปิดรับ3ก.ค.นี้!!50ทุนเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เปิดรับ3ก.ค.นี้!!50ทุนเรียนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยเริ่มเปิดรับสมัครวันแรก จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นี้

กำหนดการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม –วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปิดรับสมัครด้วยตนเองและรับสมัครทางไปรษณีย์
วันศุกร์ที่ 8ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม -วันอาทิตย์ที่ 17ธันวาคม 2560สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอาทิตย์ที่ 17ธันวาคม 2560 สอบคณะบริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลการรับสมัคร

ที่มาและอ่านต่อที่
http://www.tni.ac.th/register/2017/upload/files/2561-TNI-Test-01.pdf

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา