อยากติดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

อยากติดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง


ปีการศึกษา 2560 รับเฉพาะนักเรียน ม.6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น

เงื่อนไข GPAX 3.00 และต้องมี เกรดเฉลี่ยรวมของวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 3.25

คะแนนที่ใช้ยื่อน คือ คะแนนวิชาสามัญ หรือ cu-sci สี่วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 

สัดส่วนคะแนน GAT 20% + คณิต 20% + ฟิสิกส์ 20% + เคมี 20% + ชีวะ 20%

สถิติคะแนนต่ำสุด

สาขา

คะแนนต่ำสุด 59

คะแนนต่ำสุด 58

คณิตศาสตร์

13,590

15,800

วิทยาการคอมพิวเตอร์

14,917 13,935

เคมี

13,129 17,490

ชีววิทยา

12,770 17,720

สัตววิทยา

14,570 14,790

ฟิสิกส์

15,945 15,765

พฤกษศาสตร์

14,355 12,880

พันธุศาสตร์

14,202 15,530

เคมีวิศวกรรม

13,525 18,320

ธรณีวิทยา

12,430 18,670

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13,960 14,020

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

13,870 13,480

ชีวเคมี

13,448 16,910

วัศดุศาสตร์

13,463 13,600

จุลชีววิทยา

14,770 15,310

เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

13,418 12,110

เทคโนโลยีทางอาหาร

13,170 17,490

จากคะแนนต่ำสุดแล้วขอบอกว่าปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหนือความคาดหมายมาก ๆ สาขาวิชาที่คะแนนสูงมาก ๆ กลับคะแนนลดลงแบบหน้าใจหายกันเลยทีเดียว #dek59 ที่กล้ายื่นคะแนนถือว่าประสบความสำเร็จมาก ๆ นอกจากคะแนนจะลดแบบใจหายแล้วเล่นเอาตั้งคะแนนไม่ถูกกันเลยทีเดียว แต่เพื่อความปลอดภัยพี่จะขอตั้งเป้าไว้ที่ 15,000 นะคะ (ไม่รู้ปีนี้จะเปลี่ยนยังไงอีก)

คะแนนที่ควรได้คือ

GAT ดี

GAT กลาง ๆ

GAT Eng        130
GAT เชื่อมโยง 140
คณิต                40
ฟิสิกส์              40
เคมี                 40
ชีวะ                 40

GAT Eng        100
GAT เชื่อมโยง 120
คณิต                45
ฟิสิกส์              45
เคมี                 45
ชีวะ                 40

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา