แจกฟรีศัพท์ TOEIC ที่ออกข้อสอบบ่อย

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

แจกฟรีศัพท์ TOEIC ที่ออกข้อสอบบ่อย

คำศัพท์ที่มักพบเจอในข้อสอบ

รวบรวมคำศัพท์ TOEICที่ออกบ่อยและนำคำศัพท์เหล่านั้นมาจัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นเป็นฉาก ๆ กันไปเลยว่า 
จะออกได้กี่หมวดบ้าง มาดูเทคนิคการจำศัพท์ TOEICจากตารางด้านล่างต่อไปนี้กันเลย

TOEIC

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา