โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 10

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 10

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการสานฝันการบิน สถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 10 โดยส่งใบสมัครและเรียงความ หัวข้อ “เด็กไทยหัวใจติดปีก” เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 32 คนจะได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับการแนะแนวการศึกษาต่อด้านการบิน การแนะแนวอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และเยาวชนผู้โชคดีจำนวนหนึ่งจาก 32 คน จะได้ขึ้นทำการบิน Observe Flight กับครูและศิษย์การบิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ “อาชีพนักบิน” และกิจกรรม “รวมพลคนสานฝันการบิน ครบรอบ 10 ปี” (รุ่นที่ 1 – 9) อีกด้วย

รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว
วันจัดกิจกรรม
• 22 – 23 ส.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
32 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม
 
25 เม.ย. 61 – 30 มิ.ย. 61
12 ก.ค. 61
22 – 23 ส.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย
จัดโดย
สถาบันการบินพลเรือน
 
โครงการสานฝันการบิน ครั้

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา