โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม)

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม)

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม)

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โดยสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้จากค่าย มาใช้สมัครโครงการรับตรงของคณะฯ (ในสาขาที่น้องร่วมค่าย) ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย รุ่นที่ 1 : 5 และ 19 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 2 : 26 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2560

รุ่นที่ 3 : 9 และ 16 กันยายน 2560 (ไม่ค้างคืน)

ช่วงรับสมัคร รุ่นที่ 1 : 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 2 : 4 – 23 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 3 : 25 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครเลย)

จำนวนที่รับ รุ่นละ 15 คน (รวม 3 รุ่น 45 คน) ระดับการศึกษา ม.6 หรือเพิ่งจบ ม.6 (ไม่รับสายอาชีวะ) กำลังเรียน ม.6 GPA รวม 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร) สถานที่จัดค่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา