แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

แชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร

ถ้าพูดถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คงมีใครหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนไปในแนวไหน ยิ่งถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก็ยากเกินไปที่หลายคนจะรู้จัก แต่จะรู้จักกันดีในแทบภูมิภาค เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค และยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏภาคอีสานแห่งหนึ่งที่มีนักศึกษาให้ความสนใจและถือเป็นตัวเลือกหนึ่งของแถบจังหวัดรอบข้างอย่าง มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี และเป็นมหาวิทยาลัยที่ถือว่าตอบโจทย์ชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะที่เปิดสอนมายาวนานโดยมีคณบดีคือ อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม ก่อตั้งมาได้ 50 ปีแล้ว และได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมีความเป็นจิตอาสาออกสู่สังคมนับไม่ถ้วน เปิดสอนมีทั้งหมด 11 สาขา 

ที่มารูปภาพ : Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

           เคยโดนคำถามต่าง ๆ นานา ว่าเรียนจบคณะนี้มาจะไปทำงานอะไร ? ทำไมไม่เรียนครูเป็นข้าราชการไปเลย… สำหรับใครที่ก้าวเข้ามาเรียนในคณะนี้ก็จะได้คำตอบอย่างเดียวกันว่า เราเข้ามาเรียนคณะนี้เพราะเราอยากพัฒนาตัวเองไปในด้านอื่น ๆ บ้างไม่ใช่แค่อาชีพครูที่จะมั่นคงได้ อาชีพอื่น ๆ ก็สามารถมั่นคงได้ และเราจะเรียนเพื่อพัฒนาจากตัวเราเองและไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามความประสงค์ของคณะ

และคนที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ถือว่าตัวเองโชคดีที่สุด เพราะได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัว และยังได้เรียนคณะสาขาที่ตัวเองชอบอีกด้วย เสาร์ – อาทิตย์ สามารถเดินทางกลับมาหาพ่อแม่ได้สะดวก

 

แผนการเรียนทั้ง 11 สาขา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาทั้ง 11 สาขา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้ง 3 สาขานี้เรียนเน้นกับภาษาและการบริการเป็นหลัก เน้นภาษาอังกฤษ แต่มีเรียนเพิ่มเติม เช่น เรียนเพิ่มเติมภาษาลาว เวียดนาม จีน เพื่อที่จะพัฒนาการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC และมีอาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอนในคณะคือ ฟิลิปปินส์ อเมริกา อังกฤษ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา

ที่มารูปภาพ : Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่มารูปภาพ : Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สาขาวิชาดนตรี, สาขาวิชาศิลปกรรม จะเรียนศาสตร์ศิลป์เกี่ยวกับการออกแบบและศิลปะ ประติมากรรม การปั้น วาดภาพ จิตกรรมฝาผนัง การเล่นดนตรี กีต้าร์ กลอง ดนตรีไทย โปงลางอีสาน ดนตรีสากล

ที่มารูปภาพ : Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาพัฒนาชุมชน, สาขาวิชานิติศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับกฎหมาย ศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ การบริหารชุมชนและท้องถิ่น การออกค่ายจิตอาสาเพื่อชุมชนเยอะแยะมากมายตามวัตถุประสงค์หลักของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและตอบโจทย์ชุมชนและท้องถิ่นมากที่สุด นักศึกษาที่จบไปได้งานตรงตามสายที่เรียนมา 70% จึงทำให้คณะอาจารย์มีกำลังแรงใจที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพออกสู่ตลาด ทำงานให้ท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปภาพ : Bowling

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 สาขาสุดท้ายนี้ จะสอนศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศน์เรียนเกี่ยวกับการเป็นบรรณารักษ์ การจัดหมวดหมู่หนังสือและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส่วนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจะเรียนเป็นการสื่อสารทั้งหมด เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล สื่อสารมวลชนเกือบทุกแขนง เรียนเหมือนกับนิเทศศาสตร์เกือบทั้งหมดและแต่ละปีสาขาภาษาไทยจะจัดละครเวทีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น และสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีรุ่นพี่ที่จบไปและได้ทำงานตรงกับสายที่เรียนมา เช่น กิ๊ฟ นัดดา ภูกันดาน และอ้อย นิตติยา บุญตาวัน ทั้ง 2 คน มีความสุขในการทำงานและมีความภาคภูมิใจในสายงานนี้ ลองมาฟังถึงความภาคภูมิใจจากปากของกิ๊ฟ และอ้อยกันค่ะ

ความภาคภูมิใจของรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว

รูปภาพ : Nadda NooGift

กิ๊ฟ นัดดา ภูกันดาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3
ปัจจุบันทำงานพิสูจน์อักษร บ.วัชรพล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ความคิดครั้งแรกที่เข้ามาเรียนคิดว่าจะได้เรียนแค่พื้นฐาน แค่หลักภาษา วรรณกรรม วรรณคดี ท่องกลอน ขั้นเบสิกอะไรประมาณนี้ที่ต่อจากตอนมัธยม แต่พอได้มาเรียนก็ต่างจากที่คิดไว้เยอะมาก ๆ มันลึกกว่านั้นเยอะ อาจารย์สอนให้เราได้วิจารณ์ทั้งตัวละครทั้งผู้เขียน มีวิชาที่สอนไปในทางสื่อสารมวลชนเยอะมาก ทั้งการเขียน การทำข่าว รายงานข่าว การพูดทางวิทยุกระจายเสียง ได้จัดรายการ และที่ชอบที่สุดเลยคือการได้แสดงละครเวทีที่ยิ่งใหญ่ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ตอบโจทย์ตัวกิ๊ฟมากที่สุดเลย เพราะเราเป็นคนกล้าแสดงออกชอบการพูดการสื่อสาร การที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลย นอกจากนี้ก็ยังมีหลายอย่างที่คอยเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปต่อ ทั้งอาจารย์ในสาขาในคณะที่คอยเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้เราอยู่ตลอดเวลา ถ้าพูดถึงคณะมนุษยศาสตร์ของเรา เราจะอยู่กันเป็นครอบครัวซะมากกว่า ทุก ๆ คนช่วยกันสามัคคีกันถึงจะสำเร็จและทำให้คณะของเราน่าเรียนมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้กิ๊ฟก้าวมาอยู่ ณ จุดนี้ได้

รูปภาพ : อ้อย นิตติยา

อ้อย นิตติยา บุญตาวัน ภาษไทยเพื่อการสื่อสารรุ่นที่ 3
ปัจจุบันทำงานเจ้าหน้าที่ข่าว SMS และรีไรต์เตอร์ ที่สำนักข่าวทีนิวส์

จุดเริ่มต้นที่ทำให้มาเรียนสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจากการที่เรามีความสนใจและชอบภาษาไทยเป็นทุนเดิม และที่สำคัญคือชอบอ่านและเขียน เหตุผลที่เลือกเรียนสาขานี้ก็เพราะความชอบโดยส่วนตัว จึงทำให้อยากเรียนให้ลึก จะได้ใช้ภาษาไทยให้ถูก ทั้งการพูด การอ่าน และรวมทั้งการเขียน การเรียนในสาขานี้สำหรับเราคิดว่าบางวิชาก็ถือว่ายาก แต่ด้วยความที่เราชอบของเราเอง เลยพยายามเอาความยากนี่แหละ มาผลักดันตัวเอง และก้าวมาจึงจุดที่มีงานทำ และเป็นงานที่ชอบมากที่สุดค่ะ

ถ้าอยากจะเรียนคณะมนุษย์ต้องทำยังไงบ้าง ?

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนทางที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่คือ การสอบตรงค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนจะสอบเข้าอย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้มีแบบโควตาของคณะ เช่นโควตาเรียนดี กิจกรรมดี และจะแบ่งว่าใน 11 สาขานี้ จะรับโควตาเรียนดี กิจกรรมดี กี่คน อย่างสาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา รับโควตาเรียนดี กิจกรรมดี อย่างละ 5 คน รวมเป็น 10 คน และ

นอกนั้นจะเป็นการสอบตรง ซึ่งสาขาวิชาภาษาไทยจะรับนักศึกษาแต่ละปีในจำนวนที่ไม่เท่ากัน และรับในจำนวนจำกัด บางปีรับไม่เกิน 50 คน บางปีรับไม่เกิน 40 คน สาขาวิชาภาษาไทยในบางปีจะมีอยู่ 2 ห้อง ห้อง 1 เป็นนักศึกษาไทย ห้อง 2 เป็นนักศึกษาจีนประมาณ 10 คน และในสาขาอื่น ๆ ก็จะมีการรับที่ไม่เหมือนกัน อย่างสาขาพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม จะรับนักศึกษาเยอะทั้งโควตาและสอบตรง ทั้ง 3 สาขานี้ จะมีสาขาละ 3 ห้อง ตกห้องละ 30 กว่าคน เป็นนักศึกษาไทยทั้งหมด ส่วนสาขาที่เหลือจะรับนักศึกษาไม่เกินสาขาละ 1 ห้อง ตกห้องละ 40-50 คน

แต่ถ้าเป็นการสอบตรง ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดสอบตรงด้วยกันอยู่ 2 รอบ ไม่ใช้คะแนน O-NET และคะแนน GAT PAT จะเอาคะแนนสอบตรงอย่างเดียว ในขั้นตอนการสมัครสอบนั้น จะกำหนดไว้ว่า 1 คนยื่นใบสมัครได้ 1 ใบ ในใบสมัครสอบนั้นสามารถลงได้ 3 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1, 2, 3 อยากเรียนสาขาไหนมากที่สุดให้ลงไว้ลำดับที่ 1, 2, 3 ตามลำดับ โดยจะสอบทั้งหมดคือ 5 หมวดสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ใช้เกณฑ์การตัดสินให้คะแนนผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าสัมภาษณ์ คือ ถ้าสมมติเลือกลงสาขาวิชาภาษาไทยไว้ลำดับที่ 1 รัฐศาสตร์ลำดับที่ 2 การท่องเที่ยวลำดับที่ 3 ต้องได้คะแนนสอบตามที่สาขาวิชาภาษาไทยกำหนดไว้ แต่ถ้าคะแนนไม่ถึงก็จะไปพิจารณาในลำดับที่ 2 ว่าคะแนนถึงไหม ถ้าไม่ถึงก็จะพิจารณาลำดับที่ 3 แต่ถ้าไม่ผ่านการสอบ คะแนนสอบไม่ถึง สามารถไปรอสมัครสอบในรอบที่สองได้ ถ้ารอบที่ 2 ยังไม่ผ่านการสอบ โค้งสุดท้ายจะเป็นรอบเก็บตกให้ผู้ที่มีความประสงค์อยากจะเข้าศึกษาต่อที่นี่เข้ามายื่นความจำนงและทางมหาวิทยาลัยจะรับพิจารณาอีกรอบ สรุปแล้วรวมทั้ง 11 สาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะรับนักศึกษาประมาณ 500 กว่าคนต่อปีการศึกษาทั้งโควตาและรับตรง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.snru.ac.th และ http://hms.snru.ac.th/th

ฝากถึงน้อง ๆ นะคะ อยากให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนที่มีความตั้งใจและมีความใฝ่ฝันค่ะ
จากรุ่นพี่คณะสามสาวสุดสวย
เกศราภรณ์ พลศรีดา
แคทรีญา พรหมรินทร์
สุปรียา เสริมมติวงศ์

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา