เช็คด่วน !!!! รับตรง62 มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับหลักสูตรนานาชาติ 5 สาขา

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เช็คด่วน !!!! รับตรง62 มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับหลักสูตรนานาชาติ 5 สาขา

สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งข่าวดีของเด็ก 62 ที่เล็งจะเรียนหลักสูตรนานาชาติไว้ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (International College
Suan Sunandha Rajabhat University) มาฝากค่ะ เปิดรับทั้งหมด 5 สาขา ไปดูรายละเอียดกันเลย
 
 
หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ
ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Arts
  ทดสอบ Icon B.A.(Airline Business)/ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
  ทดสอบ Icon B.A.(Tourism Management)/ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
  ทดสอบ Icon B.A.(Hotel and Hospitality Management)
      Major : Hotel Management/วิชาเอกการโรงแรม
      Major : Restaurant Business/วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
  ทดสอบ Icon B.B.A.(International Business)/บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
  ทดสอบ Icon B.B.A.(Digital Entrepreneurship Management)/บธ.บ. (ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล)

วิธีการสมัครที่ 1 (ส่งเอกสารการไปที่วิทยาลัย)
  1) กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/2YFhbg
  2) แนบเอกสารตามที่ระบุ
      – ใบ ปพ.1 (4 หรือ 5 เทอม) สำเนา 1 ฉบับ
      – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร
      – สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
      – สำเนาบัตรประชาชน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  3) ส่งเอกสาร จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 111/5 หมู่2 ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  4) ชำระค่าสมัครสอบ (ในวันที่มาสอบสัมภาษณ์) จำนวน 350 บาท

วิธีการสมัครที่ 2 (สมัครด้วยตนเอง)
  1) รับใบสมัครและกรอกให้เรียบร้อย ณ ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
  2) แนบเอกสารตามที่ระบุ
      – ใบ ปพ.1 (4 หรือ 5 เทอม) สำเนา 1 ฉบับ
      – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร
      – สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
      – สำเนาบัตรประชาชน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  3) ชำระค่าสมัครสอบ 350 บาท
  4) หากมีความประสงค์ที่จะขอสอบสัมภาษณ์หลังการสมัครเลย กรูณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป

         สามารถสมัครได้ตั้งแต่จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. *หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์* โทรสอบถาม 082-5601365 , 034-964946 กด 1

        โครงการนี้เป็นรับตรงที่ไม่ได้บังคับการมี Portfolio จะมีหรือไม่มีก็ได้ การสอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ที่การสื่อสาร ความมั่นใจ การแต่งกาย การให้คะแนนจะมีการให้แยกเป็นส่วนๆ เลย เช่น Communication , Grooming ฯลฯ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
 
เครดิตเนื้อหาโดย  https://www.dek-d.com/
Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา