เช็คด่วน !!! รับตรง 62 ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 3 โครงการ

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เช็คด่วน !!! รับตรง 62 ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 3 โครงการ

      สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำลังเปิดรับสมัครรับตรง 62 ทั้งหมด 3 โครงการ คือ โควตาเรียนดี, โควตาความสามารถพิเศษ, โควตาทั่วไป, แต่ละโครงการมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
 
คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon โควตาเรียนดี
     คณะครุศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คณะนิติรัฐศาสตร์
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทดสอบ Icon โควตาความสามารถพิเศษ / โควตาทั่วไป
     คณะครุศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คณะนิติรัฐศาสตร์
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา / กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า / ปวส.
 ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 ทดสอบ Icon มี Portfolio
 ทดสอบ Icon บางสาขามีสอบข้อเขียน
 ทดสอบ Icon รายละเอียดคุณสมบัติโควตาเรียนดี คลิก
 ทดสอบ Icon รายละเอียดคุณสมบัติโควตาความสามารถพิเศษ คลิก
 ทดสอบ Icon รายละเอียดคุณสมบัติโควตาทั่วไป คลิก

หลักฐานการสมัคร (แสดงวันสอบสัมภาษณ์)
 ทดสอบ Icon ใบสมัครกรอกผ่านระบบสมัครออนไลน์
 ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 ทดสอบ Icon ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

ปฏิทินโครงการ

รับตรง 62 ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 3 โครงการ (เรียนดี-ความสามารถพิเศษ-ทั่วไป)
 
 
เครดิตเนื้อหา https://www.dek-d.com/
สนับสนุน โดย คอร์ส Smarter Grammar เรียนออนไลน์กับครูพี่แอน @chula_tutor โทร 0904134647
Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา