เช็คด่วน!!! มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรับหลักสูตรนานาชาติใน TCAS

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เช็คด่วน!!! มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรับหลักสูตรนานาชาติใน TCAS

สวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้ ทปอ.ได้ชี้แจงการรับเข้านักศึกษาในระบบ TCAS 62 ซึ่งเป็นรายละเอียดการรับรอบ 1-5 แต่หนึ่งเรื่องที่ขอพูดถึงเพิ่มเติม นั่นก็คือ การรับในหลักสูตรนานาชาติ หรือ อินเตอร์ ของสถาบันต่างๆ ที่ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนทั้งรอบการรับสมัครและการยืนยันสิทธิ์ต่างๆ  
 

      ย้อนกลับไป TCAS 61 หลักสูตรนานาชาติ จะรับภายใต้รอบ Portfolio หรือ รอบ 1/2 โดยใช้คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ส่วนใหญ่จะเป็นคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ) การจัดให้อยู่ในรอบที่ 1 ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการรับนักเรียน เพราะหลักสูตรนานาชาติมีการเปิด/ปิดเทอมไม่เหมือนหลักสูตรปกติ ช่วงเวลารับสมัครไม่เป็นสากล ทำให้ได้นักเรียนทั้งไทยและต่างชาติน้อย

      ในปี 2562 การรับหลักสูตรนานาชาตินั้นอิสระมากขึ้น คือ จะอยู่ในช่วงการรับสมัครรอบที่ 1,2 และ 5 แต่ไม่กำหนดช่วงเวลารับสมัคร รวมทั้งต้องกลับเข้ามายืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ซึ่งก่อนการสมัคร จะมีการตรวจสอบสิทธิ์จากสถาบันอื่นๆ และ ทปอ. ก่อนว่า ได้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบปกติหรือยัง สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

เจาะลึก! รายละเอียด + ขั้นตอนการรับหลักสูตรนานาชาติใน TCAS มีเปลี่ยนไปจากเดิม!

     1. น้องๆ ดูระเบียบการรับสมัครของแต่ละที่ด้วยตนเอง และสมัครในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     2. เมื่อสมัครแล้ว สถาบันนั้นๆ จะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่า ได้ยืนยันสิทธิ์ในสถาบันอื่นหรือยัง ถ้ายืนยันสิทธิ์รอบก่อนหน้านี้มาแล้ว การสมัครนานาชาตินี้จะถือเป็นโมฆะทันที แต่ถ้ายังไม่มีชื่อสอบติดที่สถาบันไหนเลย ก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามปกติ
         กำหนดการตรวจสอบสิทธิ์ จะมี 4 ครั้งด้วยกันคือ
            ครั้งที่ 1 = 1 ก.พ.62
            ครั้งที่ 2 = 26 เม.ย.62
            ครั้งที่ 3 = 17 พ.ค.62
            ครั้งที่ 4 = 7 มิ.ย.62
         **วันที่ระบุคือวันที่สถาบันเริ่มตรวจสอบสิทธิ์**
    3. หากเข้ากระบวนการคัดเลือกตามปกติ และสอบติดในหลักสูตรนานาชาติ สถาบันจะส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้ ทปอ. ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง (นับเป็นการเช็กสิทธิ์ครั้งที่ 2) ถ้าพบว่ามีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบปกติอื่นๆ แล้ว จะปฏิเสธการรับเข้าทันที แต่ถ้าประวัติยังขาวใส ไม่เคยยืนยันสิทธิ์ที่ไหนมาก่อน จะเข้าสู่กระบวนการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ต่อไป
    4. ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยจะเป็นระบบเดียวกับการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ปกติ กำหนดการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ มี 3 ครั้ง คือ
           ครั้งที่ 1 = 26 ม.ค.62 (รอบที่ 1)
           ครั้งที่ 2 = 22 เม.ย.62 (รอบที่ 2)
           ครั้งที่ 3 = 15 มิ.ย.62 (รอบที่ 5)   
     5. ประกาศผลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ แบ่งเป็น 3 ครั้ง คือ
          ครั้งที่ 1 = 5 ก.พ. (รอบที่ 1)
          ครั้งที่ 2 = 27 เม.ย.62 (รอบที่ 2)
          ครั้งที่ 3 = 19 มิ.ย.62 (รอบที่ 5)

     ภาพรวมการรับสมัครในหลักสูตรนานาชาติหรืออินเตอร์ จะอยู่ในช่วงเวลาของ รอบที่ 1, 2 และ 5 แต่ ทปอ.ก็ไม่ได้กำหนดห้ามให้รับสมัครในรอบ 3 นะคะ ทั้งนี้หากคณะ/หลักสูตรนั้นๆ ต้องการเข้าร่วมรอบ 3 ด้วย จะต้องเข้ามาเป็น 1 ใน 6 อันดับเหมือนหลักสูตรทั่วไป

สนับสนุนโดย คอร์ส Smarter Grammar เรียนออนไลน์กับครูพี่แอน @chula_tutor โทร 0904134647

เครดิตเนื้อหา โดย เว็บ dek-d.com

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา