เช็คคะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2555 – 2560

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เช็คคะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2555 – 2560

คะแนนเฉลี่ยของวิชาสามัญในปีนี้ ต้องบอกว่าน้องๆในปีนี้ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ เพราะแต่ละวิชามีคะแนนสูงกว่าปีที่แล้วทุกวิชายกเว้นแค่วิชาเดียวคือคณิตศาสตร์ 1 เท่านั้น  โดยเฉพาะ วิชาภาษาอังกฤษในปีนี้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการสอบตั้งแต่ปี 55 เป็นต้นมา 
 

น้องๆสามารถเช็คคะแนนสอบ GAT PAT/9 วิชาสามัญ/Admissions/O-NET ได้ที่โปรแกรม Ez Trend 
เช็คคะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสา

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา