เจาะลึก “คณะนิเทศศาสตร์” คณะนี้เรียนอะไรบ้าง (พร้อม 5 สาขายอดฮิต)

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เจาะลึก “คณะนิเทศศาสตร์” คณะนี้เรียนอะไรบ้าง (พร้อม 5 สาขายอดฮิต)

รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์-สื่อสารมวลชน เรียนอะไร?

          น้องๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ถึงมัดรวมคณะนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์-สื่อสารมวลชน ไว้เป็นก้อนเดียวกัน ทั้งๆ ที่มันคนละชื่อเลย งั้นเดี๋ยวพาไปรู้จักความหมายของทั้ง 3 ชื่อกันก่อนละกันนะ

>นิเทศศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร ให้ความสำคัญกับการสื่อสารจากองค์ประกอบของการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ใช้ชื่อนิเทศศาสตร์เป็นทั้งชื่อคณะและสาขา อาทิเช่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร เป็นต้น

>วารสารศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมในรูปของข่าว และความคิดในรูปของบทความ บทรายงาน บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ ไปยังสาธารณชน โดยผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ มหาวิทยาลัยที่ใช้ชื่อคณะวารสารศาสตร์ มีเพียงที่เดียวคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

>สื่อสารมวลชน คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อชนิดต่างๆ ไปยังผู้รับสารจำนวนมาก มหาวิทยาลัยที่ใช้คำว่าสื่อสารมวลชน อาทิเช่น คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ม.เกษตรศาสตร์ เป็นต้น

          จะเห็นได้ว่า นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์-สื่อสารมวลชน เป็นศาสตร์ที่มีใจความสำคัญใกล้เคียงกันมาก โดยรวมจะเป็นคณะ/สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยกันทั้งสิ้น มุ่งเน้นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสาร โดยผ่านกระบวนการสื่อสารและเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีสาขาแยกย่อยลงไปอีกค่ะ

5 สาขายอดฮิตของนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์-สื่อสารมวลชน  

1. สาขาวิชาการโฆษณา
          แน่นอนว่าการโฆษณาก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยการดำเนินงานของธุกิจ การขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาด เรียนในสาขานี้ต้องรู้ในส่วนของการประสานงานลูกค้า การคิดและผลิตชิ้นงาน วางแผลกลยุทธ์ในการสื่อสาร และการนำเสนอชิ้นงานนั้นๆ ที่สำคัญต้องมีความเป็นทีมเวิร์กที่สูงมากๆ ด้วย เพราะสาขานี้เป็นสาขาที่ต้องทำงานกับทีมอื่นและลูกค้า ต้องรู้รอบด้านจริงๆ ค่ะ

2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
          การประชาสัมพันธ์คือการติดต่อสื่อสารกัน ทั้งระหว่างองค์กร ระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสาร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือด้วย ซึ่งงานส่วนประชาสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่กว้างมากๆ ขึ้นอยู่กับสารที่เราต้องการที่จะสื่อออกไปของแต่ละองค์กร ในสาขานี้สิ่งที่เป็นหัวใจเลยก็คือการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่ต้องมีการคิด วิเคราะห์ มาเป็นอย่างดี เพื่อทำการสื่อสารให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
          เป็นสาขาที่เป็นวิชาชีพเลยค่ะ จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่อุปกรณ์ การวางแผน การจัดการภาพและเสียง การวางบท กลุ่มเป้าหมาย จนไปถึงทักษะการสื่อสารด้วย เป็นอีกหนึ่งสาขาที่เรียนโหดมาก ความรู้ก็ต้องแน่น ปฏิบัติก็ต้องได้ ที่สำคัญต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการด้วย

4. สาขาวิชาวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์
          คนที่อยากเป็นนักข่าวส่วนใหญ่ก็จะเรียนในสาขานี้เลยค่ะ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เป็นสาขาที่บอกเลยว่าข่าวต้องแน่นสุด จริงสุด และต้องสามารถนำเสนออกมาเป็นการเขียนที่คนอ่านต้องเข้าใจ ไม่เยอะ ไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำ ต้องมีกระบวนการคิดและคัดกรอกข่าวสารที่จะนำเสนอ เรียบเรียงข้อมูลออกมาเป็นประเด็น และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ กว่าจะออกไปได้แต่ละข่าวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ

5. สาขาวิชาภาพยนตร์
          เชื่อว่าคนที่เรียนต่อสาขานี้ ไม่อยากเป็นนักแสดงภาพยนตร์ ก็อยากเป็นผู้กำกับมือเยี่ยมที่สร้างหนังดีๆ ออกมา พื้นฐานของเด็กสาขานี้จะชอบดูหนังมากๆ เลยค่ะ ซึ่งสาขาวิชาภาพยนตร์จะเรียนเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์(ชื่อสาขาบอกชัดมาก) ตั้องแต่การหาข้อมูล เขียนบท หาโลเคชั่น จัดไฟ มุมกล้อง จนไปถึงการตัดต่อจนได้เป็นภาพยนตร์ออกมา ถ้าคิดว่าเรียนเพื่อเป็นผู้กำกับละก็ คิดผิดค่ะ ในกองถ่ายหนึ่งกองไม่ได้มีแค่ผู้กำกับ น้องๆ ต้องเรียนรู้หน้าที่ของทุกตำแหน่ง บอกเลยว่าสาขานี้ไม่ได้มาเล่นๆ นะ

Cr.www.dek-d.com

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา