อยากเรียนคณะพยาบาล ต้องเตรียมตัวอย่างไร สอบเข้ายังไง

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

อยากเรียนคณะพยาบาล ต้องเตรียมตัวอย่างไร สอบเข้ายังไง

คุณสมบัติ
– ต้องศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัถยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้นจ้า
– หน่วยกิตสายวิทย์ ต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

น้ำหนักและส่วนสูง : เพศหญิง
– ต้องบอกว่าสถาบันไม่ได้กำหนดในระเบียบการ แต่บางสถาบันกำหนดชัดเจน ไม่ให้อ้วนไปหรือผอมไป
– Adm นเรศวร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
– Adm บูพรา น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
– Adm รามา มหิดล ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
– รับตรง พยาบาลทหารอากาศ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง พยาบาลทหารเรือ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง พยาบาลทหารบก น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง พยาบาาลตำรวจ น้ำหนักไม่น้อกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 150 ซม.

คุณสมบัติด้านสุขภาพอื่น
หลายสถาบันจะกำหนดไว้ คนเป็นโรคต่างๆจะไม่สามารถเข้าเรียนได้เช่น ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สี หรือตาบอดสีชนิดรุนแรง // สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 หรือ 20/40 ทั้งสองข้าง หรือ หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)

รายชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 86 สถาบัน

รายชื่อสถาบันการศึกษาฯที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 29 สถาบัน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 27 สถาบัน
สังกัดสถาบนัเอกชน จำนวน 22 สถาบัน
สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 สถาบัน
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 1 สถาบัน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 สถาบัน
รายชื่อสถาบันการศึกษาฯที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 สถาบัน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 สถาบัน
สถาบนัการศึกษาเอกชน จำนวน 1 สถาบัน
รับตรง พยาบาล TCAS 2561
ระเบียบการของแต่ละสถาบันยังออกไม่ครบนะครับ
เลยขอนำข้อมูลทั้ง ปี 61 + 60 ผสม กันไว้ดูเป็นแนวทางการการเตรียมตัวก่อน

เกณฑ์คัดเลือก Admissions 2561
Admissions : GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT2 30%
ช่วงคะแนนที่ลุ้นสอบคณะพยาบาลใน Admissions 18000-15000 คะแนน ยิ่งม.ดังคะแนนก็สูงนะครับ
ดังนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายให้สูงที่สุดไว้ก่อน ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่อง
GAT เชื่อมโยง 120-150 อันนี้จะสำคัญมากข้อสอบไม่ยากใช้เวลาในการฝึกน้อย ต้องเก็บคะแนนให้ได้
GAT อังกฤษ 60-100+ ถ้าใครอยากติด ม.รัฐ ดังๆ ก็ต้องตั้งเป้าอังกฤษ 100 เลยครับ
PAT2 100-120+
O-NET 45%+ วิชาสำคัญที่ต้องเก็บให้ได้คือ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ // คณิต อังกฤษ ก็สู้ ๆ

ขอบคุณข้อมูล unigang.com

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา