อยากติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

อยากติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง


ปีการศึกษา 2560 รับทั้งหมด 90 ที่นั่ง แบ่งเป็นสาขาวิชาละ 20 ที่นั่ง ยกเว้น สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 30 คน

และรับเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น มีเงื่อนไข GPAX 2.50 คะแนนขั้นต่ำ PAT 7 และ PAT 1 25 %

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ คือ GAT 70% + PAT1 หรือ PAT7 30%

สถิติคะแนนต่ำสุด

 

คะแนนต่ำสุด 59

คะแนนต่ำสุด 58

สาขาวิชาการปกครอง

23,137

25,300

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 22,877 25,105
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 25,283 27,240

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

22,255 25,175

จะเห็นว่าทุกสาขาวิชาคะแนนลดลงจากปีที่แล้วพอสมควรเพราะการสอบรอบ 1/59 ข้อสอบ GAT ยากกว่าทุกปีมาก ๆ  สำหรับน้อง ๆ #dek61 ที่จะวางเป้าหมายในคณะนี้ พี่แนะนำว่าให้ดูคะแนนปี 59 ประกอบด้วยไม่ใช่แค่คะแนนปี 60 เท่านั้น ดังนั้นในสาขาอื่น ๆ พี่ขอตั้งคะแนนเป้าหมายไว้ที่ 24,000 คะแนน และในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวางไว้ที่ 26,000 คะแนน (ถ้าคะแนนปีนี้เฟ้อขึ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก)

คะแนนที่ควรได้สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เน้น GAT

เน้น  PAT

GAT Eng        140
GAT เชื่อมโยง 150
PAT1 / PAT7   190

GAT Eng        130
GAT เชื่อมโยง 140
PAT1 / PAT7   237

คะแนนที่ควรได้สาขาวิชาอื่น ๆ

เน้น GAT

เน้น  PAT

GAT Eng        140
GAT เชื่อมโยง 140
PAT1 / PAT7   148

GAT Eng        120
GAT เชื่อมโยง 140
PAT1 / PAT7   195

ในคณะรัฐศาสตร์นั้น รับรวมกันทั้ง PAT1 และ PAT7 หมายถึง น้อง ๆ ที่ยื่นคะแนน PAT1 จะต้องเอาคะแนนมาเทียบกับน้อง ๆ ที่ยื่นคะแนน PAT7 ด้วย เรียกได้ว่าใครอยากยื่นคะแนน PAT1 เจองานหินเลยล่ะ สู้ ๆ 

สัดส่วนสำคัญของคณะนี้อยู่ที่คะแนน GAT ถ้าคะแนน GAT ไม่ดีจะทำให้ลำบากมาก ๆ เลย

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา