สรุป 9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ – รอบไหนบ้าง ที่ใช้คะแนน TCAS62

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

สรุป 9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ – รอบไหนบ้าง ที่ใช้คะแนน TCAS62

เปิดรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการสอบ 9 วิชาสามัญนี้ #dek62 ต้องนำคะแนนมายื่นสมัครสอบในระบบ TCAS62 ในรอบต่าง ๆ ด้วย ซึ่งทั้งนี้น้อง ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องสอบให้ครบทั้ง 9 วิชา เลือกสอบเฉพาะวิชาที่เราจะต้องนำมาใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยก็พอแล้วค่ะ

 

9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ TCAS62

แต่เชื่อเลยว่าจะต้องมีน้อง ๆ บางคนที่กำลังงงหรือไม่ค่อยแน่ใจว่าในแต่ละคณะ/สาขาต้องใช้คะแนนวิชาไหนกันบ้าง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้สรุปข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ 9 วิชาสามัญว่าจะต้องใช้สมัคร TCAS62 รอบไหนบ้าง พร้อมทั้งในแต่ละ/สาขา ต้องใช้คะแนนวิชาไหนบ้าง? มาดูกันเลย…

กำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2562

  • ลงทะเบียน/สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 ธันวาคม 2561
  • ชำระเงินค่าสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 – 26 ธันวาคม 2561
  • เลือกสนามสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 ธันวาคม 2561
  • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 ธันวาคม 2561
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 18 มกราคม 2562
  • จัดการทดสอบ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562
  • ประกาศผลสอบ ในวันที่ 5 เมษายน 2562

9 วิชาสามัญ

ใช้คะแนนรอบไหนบ้าง TCAS62

  • รับแบบโควตา รอบที่ 2
  • รับตรงร่วมกัน + กสพท รอบที่ 3
  • รับตรงอิสระ รอบที่ 5

วิชาสามัญ 9 วิชา ในการรับสมัครผ่านระบบ TCAS62 ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย จะมีการกำหนดเกณ์คะแนนที่ใช้ไม่เหมือนกัน รวมถึงวิชาที่น้อง ๆ จะต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อยังไม่เหมือนกันอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่ถ้าคนละคณะ/สาขาวิชา ก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้ต่างกัน และนอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังแบ่งออกตามแผนการเรียนที่น้อง ๆ จบมากด้วย เช่น สายวิทย์ และสายศิลป์ ฯลฯ

** วิชาสามัญ 9 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาสังคมฯ คณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์

ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดหรือระเบียบการรับสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย ให้ดีเสียก่อน โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และน้อง ๆ ก็จะต้องสอบวิชาเฉพาะแพทย์ด้วยนะจ๊ะ (โครงการ กสพท ของทุกมหาวิทยาลัย)

วิศวกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

อักษรฯ มนุษย์ฯ ศิลปกรรมฯ โบราณคดี

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ คณิตฯ 1 หรือ คณิตฯ 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันออกไป

นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ แยกออกเป็นสายการเรียนวิทย์และสายศิลป์ อีกด้วย

บัญชี บริหาร การเงิน การตลาด

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

การท่องเที่ยว การจัดการ โลจิสติกส์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

วิทยาศาสตร์ (กายภาพ ชีวภาพ ICT/IT)

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

นิเทศศาสตร์ สื่อสาร นวัตกรรมฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ในบางคณะ/สาขาวิชาอาจจะใช้คณะคณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ด้วย

สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น น้อง ๆ อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกันด้วยนะจ๊ะ) ที่สำคัญ!! อย่าลืมสอบ PAT4 วิชาความถนัดทางด้ายสถาปัตยกรรมศาสตร์ กันด้วยค่ะ

ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ 1 และวิทยาศาสตร์ (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น)

จิตวิทยา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น)

เกษตรฯ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

มัณฑนศิลป์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ2 และวิทยาศาสตร์

วิจิตรศิลป์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตฯ 1 หรือ คณิตฯ 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันออกไป

พลศึกษา สุขศึกษา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยในแต่ละคณะ/สาขาวิชา ในมหาวทิยาลัยต่าง ๆ อาจจะมีการใช้คะแนนในวิชา วิทยาศาสตร์ ด้วย

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ได้ที่ : www.niets.or.th

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา