สรุป ค่าสมัครสอบ พร้อมค่ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

สรุป ค่าสมัครสอบ พร้อมค่ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้จะมีการรับสมัครในระบบ TCAS และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการจัดการประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ TCAS โดยในส่วนของค่าสมัครสอบในรอบต่างๆ ของ TCAS หรือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสมัครสอบ ระบบ TCAS 2561

รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบที่ 2 การรับแบบโควตา (มีสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ)

ค่าสมัคร ทางมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดได้เองอย่างอิสระ แต่ทั้งนี้ทาง ทปอ. จะขอเก็บค่าดำเนินการและการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัย ในรายชื่อละ 50 บาท โดยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้มีการเพิ่มค่ายืนยันสิทธิ์ในการสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยเอง

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

สำหรับ ค่าสมัครในรอบนี้ จะมีค่าสมัครสาขาวิชาละ 200 บาท และมีค่าดำเนินการ ค่ายืนยันสิทธิ์ อีก 100 บาท เช่น หากน้องๆ สมัครทั้งหมด 4 สาขาวิชา น้องๆ ก็ต้องทำการชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท (ค่าสมัครทั้ง 4 สาขาวิชารวม 800 บาท บวกกับ ค่าดำเนินการ 100 บาท) และถ้าหากน้องๆ ต้องการสมัครเพียงแค่สาขาวิชาเดียว จะต้องทำการชำระเงิน 300 บาท (ค่าสมัครสาขาวิชาละ 200 บาท บวกกับ ค่าดำเนินการ 100 บาท) เป็นต้น

รอบที่ 4 รับแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป

มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม โดยที่น้องๆ จะต้องเสียค่าสมัครเริ่มต้นที่ 150 บาท และถ้าหากน้องๆ ต้องการยื่นอันดับเพิ่มเติม จะต้องการชำระเงินเพิ่มอีก 50 บาท

รอบที่ 5 รับตรงแบบอิสระ 

ค่าสมัคร ทางมหาวิทยาลัยสามารถทำการกำนหนดได้เองอย่างอิสระ (เหมือนกับรอบที่ 1 และ 2) แต่จะไม่มีการเก็บค่าดำเนินการและค่ายืนยันสิทธิ์

สำหรับค่าสมัครสอบของ สทศ. ยังคงเท่าเดิม (ยกเว้น วิชาความถนัดทางการแพทยศาสตร์ ที่มีการปรับเพิ่มเล็กน้อย)

  • ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
  • ค่าสมัครสอบ O-NET ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย โดยที่ทางโรงเรียนจะดำเนินการให้
  • ค่าสมัครสอบ วิชาความถนัดทางแพทยศาสตร์ (กสพท) 800 บาท
  • ค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา