สรุปค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อปีสำหรับการเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2016-2017 นี้!!

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

สรุปค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อปีสำหรับการเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2016-2017 นี้!!

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นักศึกษาในไทยมีความสนใจที่จะไปเรียนต่อกันอยู่เหมือนกัน แต่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ๆ งบบานที่สุดสำหรับการเรียนต่อ

และวันนี้เราก็จะนำค่าใช้
จ่ายโดยเฉลี่ยเกี่ยวกับการเรรียนต่อในประเทศนี้มาชี้แจงเป็นข้อๆ ให้เพื่อนๆ ได้ฟังกัน ใครที่สนใจลองมาศึกษากันดูก่อนนะจ๊ะ

จากรายงานของ HSBC สถาบันประเมิณคุณภาพทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา สำหรับค่าเล่าเรียนต่อปีโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 33,215 เหรียญ หรือราวๆ 1.1 ล้านบาทเป็นอย่างค่ำ

ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหลากหลายมหาวิทยาลัยให้เลือกกัน ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐ และที่ถูกที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร

สามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ โดยเรียงลำดับจากแพงน้อยไปแพงมาก

– Community college ราวๆ $17,000 ต่อปี

– In-state students at a four-year public college ราวๆ $24,610 ต่อปี

– Out-of-state students at a four-year public college ราวๆ $39,890 ต่อปี

– Private non-profit four-year college ราวๆ $49,320 ต่อปี

ตารางค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในด้านต่างๆ ทังหมด

และทั้งหมดนี้ก็คือค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเท่านั้นนะจ๊ะ อาจจะแปรผันได้ตามปัจจัยต่างๆ ทั้งลักษณะนิสัยในการใช้ชีวิตของนักศึกษาเอง หรืออาจหาที่พักได้ถูกขึ้น แต่ก็ต้องมีทุนสำรองไว้ประมาณนี้แหละ

เครดิต : http://www.scholarship.in.th/us-cost-study-60/

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา