สมัครเรียนพิเศษ

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนที่สมัครลงคอร์สเรียนแล้ว ไม่สามารถขอเงินค่าเรียนคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ (สาเหตุเกิดจากตัวนักเรียนต้องการถอนตัวจากการเรียนเอง) ทั้งนี้หากสมัครเรียนแล้ว ขอให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนจบคอร์สนะค่ะ

[[[["field14","equal_to","\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48"]],[["show_fields","field15"]],"and"]]
1
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
อายุ
เบอร์ติดต่อ
LINE ID
ที่อยู่ปัจุบัน
0 /
สถานศึกษา
ระดับชั้น
วิชาที่ต้องการเรียน
วันที่ต้องการเรียน
สถานที่สะดวกนัดเรียน
0 /
เวลาที่สะดวกนัดเรียน
0 /
จุดประสงค์ในการเรียน
0 /
Previous
Next