ศัพท์แสลงในภาษาอังกฤษ

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ศัพท์แสลงในภาษาอังกฤษ

SECTION 1: The SLANG words of “HOW ARE YOU?”

WHAT’S UP? แปลว่า เป็นไงบ้างล่ะ?

WHAT’S SHAKIN’  แปลว่า เป็นไงบ้างล่ะ?

WHAT’S NEW?  แปลว่า เป็นไงบ้าง?

HOW’S IT GOING? แปลว่า เป็นไงบ้าง?

HOW’S EVERYTHING GOING? แปลว่า เป็นไงบ้าง?

HOW’RE THINGS? แปลว่า เป็นไงบ้าง?

HOW’RE YOU GETTING ALONG? แปลว่า เป็นไงบ้างล่ะ?

ARE YOU DOING OK? แปลว่า สบายดีไหม?

PRETTY GOOD? แปลว่า ค่อนข้างดี

IT’S OK? แปลว่า มันก็โอเคดี

IT’S TERRIBLE? แปลว่า มันเลวร้ายมากเลย,มันแย่มากๆ

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา