วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะนิเทศศาสตร์ วันสุดท้าย!!!!

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

วิธีการรับตรง (แบบปกติ) คณะนิเทศศาสตร์ วันสุดท้าย!!!!

 
รับสมัคร
01 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
28 มี.ค. 2560
สัมภาษณ์
03 เม.ย. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
11 เม.ย. 2560
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่
Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา