รายละเอียด TCAS 62 “ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว”

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รายละเอียด TCAS 62 “ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว”

ช่วงนี้หลายๆ คนกำลังใจจดใจจ่อรอกำหนดการ รอระเบียบการการรับสมัครจากหลายๆ มหาวิทยาลัยอยู่ ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้ว ก็มีบางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดการออกมาบ้างแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
 
 
     คราวนี้มาถึงคิวของ “วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” กันบ้าง ประกาศกำหนดการการรับสมัคร TCAS 62 ทั้ง 5 รอบ พร้อมรายละเอียดแบบคร่าวๆ มาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันค่ะ
 
รอบที่ 1 : Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบข้อเขียน)
วันรับสมัคร: 1 – 15 ธันวาคม 2561
รอบที่ 2 : โควตา (มีสอบปฏิบัติและข้อเขียน)
วันรับสมัคร: 4 – 28 กุมภัาพันธ์ 2562
รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน
วันรับสมัคร: 17 – 29 เมษายน 2562
รอบที่ 4 : แอดมิชชัน (Admission)
วันรับสมัคร: 9 – 19 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
วันรับสมัคร: รอติดตามจากมหาวิทยาลัยอีกครั้งนึง
 
รอบที่ 1 ใช้ Portfolio และ GPAX ขั้นต่ำ
โครงการที่เปิดรับ
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (9 สาขา 25 คน)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (9 สาขา 100 คน)
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา (9 สาขา 21 คน)
 • โครงการผู้พิการ (3 สาขา 3 คน)
หมายเหตุ: เด็กซิ่วสมัครได้**
 
รอบที่ 2 ใช้คะแนน GAT, 9 วิชาสามัญ และ สอบปฏิบัติ
โครงการที่เปิดรับ
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (9 สาขา 117 คน)
 • โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย (9 สาขา 25 คน)
 • โครงการนักกีฬา (4 สาขา 4 คน)
หมายเหตุ: เด็กซิ่วสมัครได้**
 
รอบที่ 3 ใช้คะแนน GAT, 9 วิชาสามัญ และ GPAX
สาขาที่เปิดรับ
 • การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (10 คน)
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (10 คน)
 • การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (5 คน)
 • การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (10 คน)
 • การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (20 คน)
 • การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (15 คน)
   
รอบที่ 4 ใช้ GPAX, O-NET และ GAT
สาขาที่เปิดรับ
 • การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (5 คน)
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (5 คน)
 • การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (10 คน)
 • การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (5 คน) (เปิดรับแอดมิชชันปีแรก)

 

สนับสนุนโดย คอร์ส Better English คอร์สเรียนออนไลน์กับครูพี่แอน @chula_tutor โทร 0904134647

เครดิตเนื้อหา โดย เว็บ Dek-d.com

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา