รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติเบื้องต้น
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 22 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2544)
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
* ติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา