รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

หนดการรับสมัคร


จำนวนที่เปิดรับ
100 คน

คุณสมบัติ

เกณฑ์การคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ค่าสมัคร

400 บาท

รายละเอียดการสมัคร
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ คลิก

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา