รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

ติดต่อสอบถามสมัครเรียนนอกสถานที่กับทีมพี่จุฬาผู้เชี่ยวชาญ
โทร 090-413-4647
ไลน์ chula_tutor
หรือคลิก http://line.me/ti/p/@chula_tutor


 

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

ลำปาง รอบ 2 2

 

 

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

          – ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ลำปาง รอบ 2

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          – สำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

          – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

          – สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า

          – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

          – สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนของ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

          คณะสาธารณสุขศาสตร์

          – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)  สายสามัญ

          – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

          – สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนของ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

          วิทยาลัยสหวิทยาการ

          – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า

          – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

          – สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนของ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          – คะแนน GAT ,PAT1 และ PAT2

          – การสอบสัมภาษณ์

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          – วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ

          – วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          คณะสาธารณสุขศาสตร์

          – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)

          – คะแนน GAT  และ PAT2

          – การสอบสัมภาษณ์

          วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

            – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             – โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่

             – Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่    

             – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

             – Website : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่   

 

……………………………………………………………………….

 

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

           – รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 24.00 น.

           – ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตามเวลาทำการของธนาคาร หรือ เคาเตอร์เซอร์วิส

 รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

          – ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          – ผู้มีสิทธิสมัครในส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็น ผู้ที่กำลังศึกษา ในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

          – ผู้มีสิทธิสมัครในส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็น ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี สมัครได้เฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ วิทยาลัยสหวิทยาการ

          – ผู้มีสิทธิสมัครในส่วน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น ผู้ที่กำลังศึกษา ในโรงเรียนของ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี สมัครได้เฉพาะ คณะนิติศาสตร์

          – ผู้มีสิทธิสมัครในส่วนทั่วประเทศ เป็น ผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน หรือ สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนของ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย สมัครได้เฉพาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ วิทยาลัยสหวิทยาการ

 

คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา

          คณะนิติศาสตร์

          – ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ

          – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า

          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

          – ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          – ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

          – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะสาธารณสุขศาสตร์

          – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)  สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

          วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

          – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          คณะนิติศาสตร์

          – ผลคะแนนสอบ GAT

          – วิชาภาษาอังกฤษ

          – วิชาเฉพาะ (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความสามารถในการให้เหตุผลทางกฎหมาย เรียงความ ย่อความ)

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-4/2559 + วิชาเฉพาะ 305 ความถนัดเฉพาะทางสังคมสงเคราะศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 + การสอบสัมภาษณ์

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          – คะแนน GAT ,PAT1 และ PAT2

          – การสอบสัมภาษณ์

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          – วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ

          – วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          คณะสาธารณสุขศาสตร์

            – คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

          วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

            – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

             – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             – โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             – โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก(โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง)

             – โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             – โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             – โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

             – โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             – โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             – โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             – โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

             – โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567)  (งดรับในปีการศึกษา 2560)

 

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   

             – Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่    

             – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่   

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา