รับตรงคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รับตรงคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560
ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2560
ทักท้วงสถานะการสมัคร : วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2560
การสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 เมษายน 2560
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 25-28 เมษายน 2560

 

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
จำนวนที่รับ 200 ที่นั่งเลือกสมัครได้ 1 อันดับ.

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะนิติศาสตร์
– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
– กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.7

คณะนิติศาสตร์

คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา