มหาวิทยาลัยเอกชน 10 อันดับแรกในไทย ที่ติดอันดับโลก | เป็นที่เท่าไรของประเทศและของโลก

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน 10 อันดับแรกในไทย ที่ติดอันดับโลก | เป็นที่เท่าไรของประเทศและของโลก

มหาวิทยาลัยเอกชน 10 อันดับแรกในไทย ที่ติดอันดับโลก | เป็นที่เท่าไรของประเทศและของโลก

กลับมาถึงอีกครั้งสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Webometrics ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศสเปน โดยCybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation) สภาวิจัยแห่งชาติสเปน ที่ได้มีการสำรวจและจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 2 หมื่นแห่ง ในด้านคุณภาพวิชาการและด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
10 ม.เอกชนในไทย เป็นที่เท่าไรของประเทศ และของโลก
โดยในแต่ละปีจะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ครั้งด้วยกัน คือ ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฏาคม และล่าสุด!! ในเดือนกรกฏาคม 2561 ทางเว็บไซต์ Webometrics ก็ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยออกมาแล้ว
ซึ่งมีหลักการจัดอันดับคือ วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ต นอกจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารและอื่น ๆ โดยวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”และในเดือนกรกฏาคม 2561 : 10 อันดับแรก มหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ที่ติดอันดับเข้าไปนั้น ได้แก่
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับที่ 21 ของประเทศ อันดับที่ 3010 ของโลก
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 24 ของประเทศ อันดับที่ 3157 ของโลก
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 26 ของประเทศ อันดับที่ 3284 ของโลก
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับ 30 ของประเทศ อันดับที่ 4018 ของโลก
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่ 33 ของประเทศ อันดับที่ 4247 ของโลก
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับที่ 34 ของประเทศ อันดับที่ 4292 ของโลก
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 40 ของประเทศ อันดับที่ 4912 ของโลก
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยพายัพ อันดับที่ 42 ของประเทศอันดับที่ 5368 ของโลก
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับที่ 46 ของประเทศ อันดับที่ 5498 ของโลก
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสยาม อันดับที่ 53 ของประเทศ อันดับที่ 6203 ของโลก

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา