มก.ศรีราชา เปิดรับตรง 23 สาขา 1,015 คน มี GAT Eng ขั้นต่ำ (ใช้ GAT PAT,วิชาสามัญบางคณะ+สัมภาษณ์) สมัครถึง 16 มี.ค.

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

มก.ศรีราชา เปิดรับตรง 23 สาขา 1,015 คน มี GAT Eng ขั้นต่ำ (ใช้ GAT PAT,วิชาสามัญบางคณะ+สัมภาษณ์) สมัครถึง 16 มี.ค.

มก.ศรีราชา เปิดรับตรง 23 สาขา 1,015 คน มี GAT Eng ขั้นต่ำ (ใช้ GAT PAT,วิชาสามัญบางคณะ+สัมภาษณ์) สมัครถึง 16 มี.ค. ที่ https://goo.gl/IhiHol

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา