ประกาศรับสมัคร : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 2

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ประกาศรับสมัคร : โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 2

โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT) รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัครในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร *ส่งภายใน 5 วันหลังจากการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครค่าย RC Camp (เอกสารหมายเลข 1,2,3) (ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง)

2. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)

3. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

กรุณาส่งใบสมัคร RC Camp  พร้อมเอกสารแนบ มาที่

งานรับนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

เข้าสู่ระบบสมัคร

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา