นิเทศศาสตร์เกษตร-นิเทศศิลป์-นิเทศศาสตร์” เรียนอะไร จบมาทำงานเหมือนกันหรือไม่?

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

นิเทศศาสตร์เกษตร-นิเทศศิลป์-นิเทศศาสตร์” เรียนอะไร จบมาทำงานเหมือนกันหรือไม่?

พอช่วงขึ้นม.6 สิ่งหนึ่งที่น้องๆ หรือผู้ปกครองมักจะกังวลใจ ก็คือการเลือกคณะ การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ บางคนเริ่มมองหาตัวเองว่าชื่นชอบอะไร อยากเรียนไปในแนวทางไหน บางคนเริ่มรู้ตัวเองแล้ว มีคณะ มีสาขาที่ใฝฝันเอาไว้ หรือมีอาชีพที่สนใจ แต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจว่าอยากจะเรียนต่อทางด้านไหน อยากเป็นอะไรในอนาคต 
 
     ทุกวันนี้มีคณะ มีมหาวิทยาลัยให้เลือกมากมาย หลายหลายสาขา บางสาขามีชื่อแตกต่างกัน แต่หลักสูตรความใกล้เคียงกัน บางสาขามีชื่อที่คล้ายคลึงกัน แต่หลักสูตรการเรียนการสอนแตกต่างกัน วันนี้พี่แนนนี่จะมาคลายความฉงนของสาขายอดฮิตอย่าง “นิเทศ” กัน (สาขานิเทศ นี่ไม่มี “น์” หรือ “ก์” นะคะ) เพราะนอกจาก “นิเทศศาสตร์” แล้ว ยังเห็นเป็นส่วนประกอบของชื่อในหลายๆ สาขา อย่าง นิเทศศาสตร์การเกษตร หรือ นิเทศศิลป์ อีกด้วย มาดูกันว่า แต่ละสาขาจะเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร
      ถ้าลองเปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานดูแล้ว จะเห็นว่า คำว่า “นิเทศ” หมายถึง แสดง ชี้แจง จำแนก หรือ คำแสดง คำจำแนก ส่วนคำว่า “นิเทศศาสตร์” หมายถึง วิชาว่าด้วยการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ แต่แค่เพียงความหมายเหล่านี้ ก็ยังไม่อาจบอกได้ว่า “คณะนิเทศศาสตร์” สอนอะไรนิสิต นักศึกษากันบ้าง 
นิเทศศาสตร์ เรียนอะไร?
     นิเทศศาสตร์ จะเรียนเกี่ยวกับศิลปะในการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารจากองค์ประกอบของการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร โดยจะเรียนตั้งแต่กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
     ช่วง 2 ปีแรก จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เพื่อใช้เป็นทุนความรู้ในการศึกษาขั้นต่อไป เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, จิตวิทยาทั่วไป, ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และการเมืองและการปกครองของไทย เป็นต้น และวิชาพื้นฐานของแต่ละภาค หรือเอก เพื่อให้สำรวจตัวเอง ว่าเหมาะ หรืออยากเรียนภาคอะไร เช่น ไหน เช่น การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น, วาทศาสตร์และการสื่อสารของมนุษย์, หลักการโฆษณา และการสื่อสารเชิงสุนทรียะ เป็นต้น และปี 3 – 4 ถึงจะลงเรียนวิชาในแต่ละภาคที่เลือก 
ภาค/สาขาย่อย ของนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่
 • สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า
 • สาขาวิชาวาทนิเทศ
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 • สาขาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
จบไปทำอะไรได้บ้าง?

     ได้วุฒิ “นิเทศศาสตรบัณฑิต” สามารถทำงานได้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน ครอบคลุมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตั้งแต่ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ ผู้ฝึกสอนการแสดง นักออกแบบท่าเต้น นักแสดง ผู้จัดการกองถ่าย ช่างภาพ (ทั้งวิดีโอและภาพนิ่ง) ช่างหน้า ช่างผม จนไปถึงผู้ออกแบบแสงในกองละคร หรือเป็นฝ่ายประสานงาน ดูแลนักแสดง จัดงานอีเวนท์ กำกับเวที เป็นต้น

นิเทศศาสตร์เกษตร เรียนอะไร?
     หลายคนไม่เข้าใจว่าสาขานี้เรียนอะไร คือสาขานิเทศศาสตร์เกษตร เป็นสาขาหนึ่งในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เท่านั้น) จะเรียนเหมือนนิเทศศาสตร์ทั่วๆ ไป แต่จะเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรในด้านต่างๆ หรือวิทยาศาสตร์ เรียนทั้งการผลิตพืช การผลิตสัตว์ ประมง ชีววิทยา เพื่อให้มีความรู้ทางด้านการเกษตร พอขึ้นปี 2 ถึงจะเริ่มเน้นพื้นฐานนิเทศศาสตร์ เช่น เขียนข่าว ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ผลิตสื่อ ทำกราฟิก หรือประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมไปถึงการลงชุมชน ที่จะต้องลงไปผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชนออกไปให้คนภายนอกได้รับรู้ ในขณะเดียวกันก็ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีให้กับชุมชน
     ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ คือเป็นนำสื่อมาพัฒนาการเกษตร เป็นสื่อกลาง แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างวงการเกษตร เกษตรกร ชุมชน และประชาชนทั่วๆ ไป 
ภาค/สาขาย่อย ของนิเทศศาสตร์การเกษตร
 • กราฟฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
 • วิทยุโทรทัศน์
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารชุมชน 
จบไปทำอะไรได้บ้าง?

     ได้วุฒิ “วิทยาศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การเกษตร)” สามารถทำงานได้ทั้งในด้านการเกษตร และด้านนิเทศศาสตร์ทั่วๆ ไป ทั้งในภาครัฐ และเอกชน เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการผลิตสื่อ งานกราฟิกดีไซน์ งานเบื้องหน้า หรือเบื้องหลังงานวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

นิเทศศิลป์ เรียนอะไร?
     จากชื่อสาขาแล้ว เป็นการนำคำว่า “นิเทศ” มาสมาสกับคำว่า “ศิลป์” ที่หมายถึง ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง หรือการทำให้วิจิตรพิสดาร ทำให้หมายถึง งานศิลปะเพื่อการชี้แจงแสดง หรือศิลปะที่ใช้ในการสื่อสาร โดยจะเรียนเน้นเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการออกแบบ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการออกแบบงานในลักษณะต่างๆ การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ หรือเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก การถ่ายภาพ การตัดต่อภาพยนตร์ 
ภาค/สาขาย่อย ของนิเทศศิลป์
     ปกติแล้ว นิเทศศิลป์ มักจะเป็นสาขาย่อยของคณะต่างๆ (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย) เช่น  คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่ถ้าให้แบ่งสาขาในนิเทศศิลป์แล้ว ก็สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
 • นิเทศศิลป์
 • ถ่ายภาพ
 • ภาพถ่ายเลขนศิลป์
 • ภาพยนตร์และวิดีโอ
 • มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • บรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ 
จบไปทำอะไรได้บ้าง?
     ได้รับวุฒิตามคณะที่เรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย) เช่น ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมบัณฑิต ศิลปบัณฑิต เป็นต้น สามารถทำงานในสายนักออกแบบในด้านต่างๆ ได้ทั้งหมด หรือทำกราฟิก เป็นผู้กำกับศิลป์ในงานโฆษณา ภาพยนตร์และแอนิเมชั่น ผู้กำกับภาพยนตร์และอนิเมชั่น นักสร้างเทคนิคพิเศษทางวิดีโอและภาพยนตร์ นักวาดภาพประกอบ นักเขียนการ์ตูน ช่างภาพ นักตกแต่งภาพ นักออกแบบงานดิสเพลย์ นิทรรศการ และงานจัดแสดงต่างๆ  นักเขียนข้อความโฆษณาและนักเขียนบท เป็นต้น
*หมายเหตุ: สาขา/ภาควิชาย่อยที่เปิดสอน วิชาที่เรียน หรือ การจัดตารางเรียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย 
     จะเห็นได้ว่า ทั้ง 3 สาขา ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องกับ “การสื่อสาร” ทั้งสิ้น เพียงแต่เป็นการสื่อสารด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง เมื่อจบออกไปแล้ว จะสามารถทำงานได้ในสาขาที่ใกล้เคียงกัน แต่จะเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แต่ละสาขาถนัด
 
 
 
สนับสนุน โดย คอร์สMASTER TOEIC เรียนออนไลน์กับครูพี่แอน @chula_tutor โทร 0904134647 
 
เครดิตเนื้อหาโดย เว็บ dek-d.com
Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา