ทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวัน 2017 สำหรับนักเรียนไทย – หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคมนี้

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวัน 2017 สำหรับนักเรียนไทย – หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคมนี้

โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ไต้หวัน โดยมูลค่าของทุนการศึกษาเป็นไปตามนี้

  • ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยทางรัฐบาลจะมอบให้ NTD 40,000 ในแต่ละภาคการศึกษา หากจำนวนเกินกว่านี้จำเป็นต้องชำระให้กับมหาวิทยาลัยโดยนักเรียนโดยตรง (ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นี้ ไม่ครอบคลุมค่าดำเนินการ, ค่า Thesis, ค่าประกันสุขภาพ, ที่พัก, ค่าอินเตอร์เน็ต)
  • ค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ โดยทางรัฐบาลจะมอบให้ NTD 15,000 ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ NTD 20,000 ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

ระยะเวลาทุนการศึกษา

  • ทุนนี้จะครอบคลุม 4 ปี สำหรับปริญญาตรี, 2 ปี สำหรับปริญญาโท และ 4 ปี สำหรับปริญญาเอก

เกณฑ์การคัดเลือกทุนการศึกษา

  • จุดประสงค์การเรียนของผู้สมัครทุนควรเป็นไปตามแผนการพัฒนาของทุนการศึกษา ที่เพื่อจะช่วยให้การเติบโตของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการศึกษา
  • ผู้สมัครทุนควรจะมีผลการเรียน GPA 2.6 เป็นอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี และ GPA 3.00 เป็นอย่างน้อยในระดับปริญญาโท
  • การสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้น
  • ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารโดยสมบูรณ์

รายละเอียดอื่น ๆ ดาวน์โหลดอ่านได้โดยตรงที่ : http://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2046.html

 

*** Educatepark เป็นเพียงสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจ รบกวนติดต่อตามรายละเอียดที่ให้ไว้ หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิงค์ที่ให้ไว้นะคะ

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา