จุฬาฯ เปิดรับโควตา นร.สาธิตจุฬาฯ กว่า 80 คน ในปีการศึกษา 2561

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

จุฬาฯ เปิดรับโควตา นร.สาธิตจุฬาฯ กว่า 80 คน ในปีการศึกษา 2561


เป็นกระแสที่กำลังมาแรงในขณะนี้เลยบนโลกโซเชียล จากการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดรับโควตาให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2561 จำนวนหลายคณะด้วยกัน รวมแล้วกว่า 80 คน ซึ่งก็ทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางโซเชียลกันอย่างมากมาย ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ฮือฮา! จุฬาฯ เปิดรับโควตา นร.สาธิตจุฬาฯ

ซึ่งจากการตรวจสอบทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) : http://tcas61.cupt.net ก็ได้พบกับแบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รหัสมหาวิทยาลัย : 0001 ชื่อมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในประกาศรอบที่ 2 พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาแบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติกลุ่ม สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งในลำดับที่ 59 -75 พบว่าเป็นโครงการรับนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) จริง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับ 17 คณะด้วยกัน เช่น คณะครุศาสตร์ 5 สาขา, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5 สาขา, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ รวมจำนวนกว่า 80 คน เป็นต้น

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะที่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลว่า การมีโควตาเข้าจุฬาฯ ดังกล่าว น่าจะส่งผลทำให้การสอบเข้าสาธิตจุฬาฯ ดุเดือดขึ้นอย่างแน่นอน โดยจากการตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ปรากฎในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2559 ก็พบว่า “ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 168 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 176 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 192 คน”

ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 : http://tcas61.cupt.net/information.php

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : http://tcas61.cupt.net/calendar.html

———————–

ที่มา : www.matichon.co.th

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา