จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

ติดต่อสอบถามสมัครเรียนนอกสถานที่กับทีมพี่จุฬาผู้เชี่ยวชาญ
โทร 090-413-4647
ไลน์ chula_tutor
หรือคลิก http://line.me/ti/p/@chula_tutor


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

            เข้าระบบตรวจสอบผลแบบรายบุคคล คลิกที่นี่ (ประกาศผลแล้ว)

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 

            ประกาศผลแบบชุดรวม คลิกที่นี่ (ประกาศผลแล้ว)

 

ประกาศผล จุฬา

 

 
           – คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

             – คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             – คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             – คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             – คณะวิทยาศาสตร์์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             – คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             – คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

             – คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี

 

 

…………………………………………………………

 

การตรวจสอบคะแนน

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

            Q : รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ต้องส่งคะแนน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ หรือไม่?

          A : ผู้สมัครไม่ต้องส่งผลคะแนน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ ในขั้นตอนการสมัคร ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดึงผลคะแนนจาก สทศ. เอง และให้ผู้สมัครเข้าตรวจสอบคะแนนได้ในระบบ วันที่ 21-22 มีนาคม 2560 คลิกที่นี่ 

 

ตรวจสอบคะแนน

…………………………………………………………

 

การตรวจสอบสถานะการสมัครและการทักท้วงสถานะการสมัคร

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 

            ผู้สมัครสามารถตรวจสถานะการสมัครได้ วันที่ 2-16 มีนาคม 2560 และทักท้วงสถานะการสมัครได้ วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 คลิกที่นี่ 

            หากสถานะการสมัครจะขึ้นว่า “สถานะการสมัครสมบูรณ์” ถือว่าการสมัครสำเร็จ

            Q : รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เมื่อใด

          A : หลังจากการชำระเงิน 1- 2 “วันทำการ” (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ ) หากสถานะการสมัครจะขึ้นว่า “สถานะการสมัครสมบูรณ์” ถือว่าการสมัครสำเร็จ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่าน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้  

 

กำหนดการคัดเลือก

           – รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560

           – ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2560

           – ทักท้วงสถานะการสมัคร : วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2560

           – การสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 3 เมษายน 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 เมษายน 2560

           – การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 25-28 เมษายน 2560

 

โครงการที่เปิดรับ

           เปิดรับ 9 โครงการ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ

            1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

         – จำนวนที่รับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 825 คน ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 105  คน  ,คณะรัฐศาสตร์  90 คน ,คณะอักษรศาสตร์ 310 คน

         – เลือกสมัครได้ 4 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            2.คณะนิติศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 200 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            3.คณะนิเทศศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 90 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            4.คณะเศรษฐศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 110 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            5.คณะวิทยาศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 17 สาขา รวม 487 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            6.คณะสัตวแพทยศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 50 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         – จำนวนที่รับ 3 หลักสูตร รวม 590 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            8.คณะครุศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 7 สาขา รวม 291 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

            9.คณะสหเวชศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 1 สาขา รวม 15 คน

         – เลือกสมัครได้ 1 อันดับ

         – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

         – กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         – กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะรัฐศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะอักษรศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

         – กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะนิติศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

         – กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะนิเทศศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะเศรษฐศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะวิทยาศาสตร์

          – กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         – ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

CcbUCQ0UcAA3l5P

 

          คณะสัตวแพทยศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 

         – กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         – กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         – กำลังศึกษา ม.6

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

          คณะครุศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

         – กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

          คณะสหเวชศาสตร์

         – กำลังศึกษา ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

         – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT3

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – คะแนน PAT4 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์)

          คณะรัฐศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7

          คณะอักษรศาสตร์

         – สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตรสารสนเทศ คะแนน PAT1 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

         – สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

          คณะนิติศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)  

            คณะนิเทศศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7

            คณะเศรษฐศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาสังคมศึกษา)

          คณะวิทยาศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์ 1  วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2 +  คะแนน 9 วิชาสามัญ ( วิชาชีววิทยา)

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

         – หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1

         – หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2

          คณะครุศาสตร์

         – คะแนน GAT/PAT + คะแนน 9 วิชาสามัญ (ใช้บางวิชา ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกสมัคร)

          คณะสหเวชศาสตร์

         – คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2   

 

หมายเหตุ

         – คะแนน GAT/PAT ที่สามารถใช้ได้ คือ คะแนน GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) เท่านั้น

         – คะแนน 9 วิชาสามัญ ที่สามารถใช้ได้ คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559) เท่านั้น

 

 

โปรแกรมคำนวณคะแนน

 

คะแนน แบบปกติ จุฬา

 

             – เข้าสู่ โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่   

            – โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 มี ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สมัคร และ ข้อมูลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในปีก่อนๆของแต่ละคณะ/สาขา

             – โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 สามารถกรองคุณสมบัติผู้สมัคร เช่น วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) รวมถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด หากผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหรือเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ระบบคำนวณจะแสดงผลให้ทราบ

 

คะแนน แบบปกติ จุฬา 2

         – ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ) แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้ ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ) 

   – Website : รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา