จุด “อันตราย”ของ “ระบบการศึกษาไทย”

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

จุด “อันตราย”ของ “ระบบการศึกษาไทย”

ติดต่อสอบถามสมัครเรียนนอกสถานที่กับทีมพี่จุฬาผู้เชี่ยวชาญ
โทร 090-413-4647
ไลน์ chula_tutor
หรือคลิก http://line.me/ti/p/@chula_tutor


***เมื่อผู้ใหญ่ไม่สำเหนียก “เรื่องการวัดผลประเมินผลการศึกษา” และนำไปใช้ผิดทาง..เป็นโอกาสดีที่ “กระทรวงศึกษาธิการ” จะปฏิวัติตนเองจากความหลงผิด “ที่แฝงฝังอยู่ในระบบการศึกษา” สู่การพัฒนาให้ทัดเทียมกับอารยะประเทศ..ทั้งโลก***

ดูที่ O-net นี่แหละเป็นตัวอย่าง

การนำผลของการสอบ O-net ไปใช้อย่าง “บ้าคลั่ง ผิดวัตถุประสงค์ ผิดหลักการวัดผลประเมินการศึกษา และหลงทาง กำลังนำไปสู่ “ความล่มสลายของระบบการศึกษา และการเรียนการสอน “เพื่อสร้างคุณภาพของคน ให้มีปัญญา คือ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาเป็น” ซึ่ง “ทั้ง 4 เป็น” นี่แหละ คือหัวใจการศึกษาของโลกปัจจุบัน ที่เรียกว่าการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.

***เพราะผลการสอบ O-net ถูกนำไปใช้ผิดทาง ตีราคาเกินจริงจากคำว่า Ordinary National Educational Test จนทำให้เกิดแรงจูงใจโรงเรียนทั่วประเทศ “ติว O-net” มากกว่า การสอนคนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ที่เรียกว่า Learn for life ตามแนวคิดและปรัชญาการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21***

แต่..ในวันนี้การศึกษาไทย กำลัง “สวนทาง” กับความสำเร็จของอารยะประเทศทั่วโลก..บทความนี้ ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจ “เปิดตา เปิดใจ” เพื่ออนาคตของพลเมืองไทย ที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี ร่วมกับนาๆอารยะประเทศทั้งหลายในโลกนี้..

ขอขอบคุณข้อมูล จาก อาจารย์สุทัศน์ เอกา
เรียบเรียงโดย : ครู eduzones

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา