ค้นหาคณะที่ใช่ จาก 11 หลักสูตร | จบสายวิทย์-คณิตฯ/สายศิลป์ เลือกต่อคณะไหนดี?

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ค้นหาคณะที่ใช่ จาก 11 หลักสูตร | จบสายวิทย์-คณิตฯ/สายศิลป์ เลือกต่อคณะไหนดี?

เลือกเรียนได้ตามใจชอบ กับติวเตอร์มืออาชีพ
– รับสอนทุกวิชา ทุกระดับ
– รับสอนสดออนไลน์หากไม่สะดวกเปินทาง
– นัดเรียนนอกสถานที่เลือกวันเวลาได้ตามสะดวก
– การันตีผลคะแนนที่น่าพึงพอใจ จากรีวิวจริงนับพัน
สนใจสมัครเรียนติดต่อ Line : @chula_tutor มี @ นำหน้า หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/@chula_tutor
หรือโทร : 090-413-4647

 

จบสายวิทย์-คณิตฯ/สายศิลป์ เลือกต่อคณะไหนดี?

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 11 หลักสูตรน่าเรียนมาให้น้อง ๆ ได้ค้นหาตัวเองกันด้วย มาดูกันว่าเราจะเหมาะเรียนในคณะเหล่านี้หรือเปล่า แต่ละคณะต้องสอบอะไรบ้าง และจบแล้วสามารถทำงานอาชีพได้บ้าง? ตามมาดูกันเลย…

ค้นหาคณะที่ใช่ จาก 11 หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายวิทย์-คณิต สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านแพทย์จะต้องมีทักษะพิเศษคือ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีความรอบคอบ
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น), วิชาเฉพาะแพทย์, PAT1 และ PAT2
– อาชีพในอนาคต อาทิ แพทย์ และนักวิจัย ฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายวิทย์-คณิต สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านวิทย์จะต้องมีทักษะพิเศษ คือ เป็นคนที่ช่างสังเกต รอบคอบ และมีวินัย
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น)
– อาชีพในอนาคต อาทิ นักวิจัย, ข้าราชการ, นักสถิติ และโปรแกรมเมอร์ ฯลฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายวิทย์-คณิต สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาตร์จะต้องมีทักษะพิเศษ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสารที่ดี และมีความเป็นผู้นำ
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น) และ GAT/PAT (PAT1, PAT2, PAT3)
– อาชีพในอนาคต อาทิ วิศวโยธา, วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรปิโตรเลียมฯลฯ

…..

คณะเกษตรศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายวิทย์-คณิต สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านเกษตรจะต้องมีทักษะพิเศษคือ มีความอึก มีวินัย และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น)
– อาชีพในอนาคต อาทิ เกษตรกร, นักวิจัยพันธุ์พืช หรือสัตว์ และทำงานในหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

คณะอักษรศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายศิลป์ สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านอักษรศาสตร์จะต้องมีทักษะพิเศษคือ มีความสามารถด้านภาษา รักในการอ่าน และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น), GAT และ PAT7
– อาชีพในอนาคต อาทิ นักแปล, นักเขียน และแอร์โอสเตส ฯลฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายศิลป์ สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านสถาปัตย์จะต้องมีทักษะพิเศษ คือ มีใจรักในงานศิลปะ มีความแป๊ะ และความคิดสร้างสรรค์
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น), GAT และ PAT4
– อาชีพในอนาคต อาทิ นักออกแบบ, สถาปนิก, ครีเอทีฟ และดีไซด์เนอร์ ฯลฯ

ค้นหาคณะที่ใช่ จาก 11 หลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายศิลป์ สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านศิลปกรรมจะต้องมีทักษะพิเศษ คือ มีใจรักในงานศิลปะ มีความแป๊ะ และความคิดสร้างสรรค์
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, GAT และ PAT6
– อาชีพในอนาคต อาทิ จิตรกร, นักออกแบบ และครีเอทีฟ ฯลฯ

คณะบริหารธุรกิจ

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายศิลป์ สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านบริหารจะต้องมีทักษะพิเศษ คือ มีความเป็นผู้นำ และชอบวางแผน หรือกำหนดขั้นตอนการทำงานของธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET และ 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น)
– อาชีพในอนาคต อาทิ ผู้บริหาร, นักธุรกิจ และนักวางแผนด้านธุรกิจ ฯลฯ

คณะนิติศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ ทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์ สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านนิติจะต้องมีทักษะพิเศษ คือ มีระเบียบ รอบครอบ และรักการอ่าน
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ สอบวิชาเฉพาะนิติ (ไม่ได้บังคับน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้), O-NET และ 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น)
– อาชีพในอนาคต อาทิ ทนาย, อัยการ และผู้พิพากษา ฯลฯ

…..

คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ ทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์ สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านครุศาสตร์จะต้องมีทักษะพิเศษ คือ มีความเป็นผู้นำ มีการสื่อสารที่ดี และมีความสามารถด้านจิตวิทยา
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น)
– อาชีพในอนาคต อาทิ ครู/อาจารย์, ข้าราชการ และวิชาชีพเฉพาะตามสาขาที่เรียน ฯลฯ

คณะนิเทศศาสตร์

– เหมาะกับเด็ก ๆ สายศิลป์ สำหรับน้อง ๆ ที่จะเข้าเรียนต่อด้านนิเทศฯ จะต้องมีทักษะพิเศษ คือ มีการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และจะต้องพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
– วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ (เลือกสอบในวิชาที่ใช้เท่านั้น)
– อาชีพในอนาคต อาทิ นักข่าว, ผู้กำกับ, นักแสดง, ครีเอทีฟ และนักจัดงานอีเว้นท์ ฯลฯ

ที่มา FB : PreTcas สอบเข้ามหาวิทยาลัย by AdmissionPremium

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา