ค่าย PINE CAMP #3 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ค่าย PINE CAMP #3 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าย PINE CAMP #3 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม 2560

ค่าสมัคร : ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันจัดค่าย : วันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร  คลิกที่นี่

           – Facebook : ค่าย PINE CAMP #3 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา