ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 19 มีนาคม 2560

วันจัดค่าย : วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 เป็นค่ายค้างคืน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร  คลิกที่นี่

           – Facebook : ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิกที่นี่

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา