ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 14 #TUYEC14  

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 14 #TUYEC14  

ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 14 #TUYEC14  

วันที่จัดค่าย 19-22 ตุลาคม 2560 (ค้างคืน) ปิดรับสมัคร 5 กันยายน 2560 จำนวนที่รับ 100 คน ระดับการศึกษา ม.ปลาย (สายอาชีวะก็สมัครได้) ค่าใช้จ่าย 300 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))

สถานที่จัดค่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคไทย)

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา