ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 14

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 14

ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 14 ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 14 กลับมาแล้ว!!

พร้อมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่สนใจได้มาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกร เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย 13 – 14 มกราคม 2561 (ค้างคืน) ปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวนที่รับ 100 คน ระดับการศึกษา ม.ปลาย (ไม่รับสายอาชีวะ) ค่าใช้จ่าย 20 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา