คำศัพท์ภาษาจีน อาชีพ 职业 [zhíyè จื่อเย่]

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

คำศัพท์ภาษาจีน อาชีพ 职业 [zhíyè จื่อเย่]

 คำศัพท์ภาษาจีน อาชีพ 职业 [zhíyè จื่อเย่] อาชีพ รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ อาชีพ

1.厨师       [chúshī ฉูซือ] พ่อครัว

2.画家       [huàjiā ฮว่าเจีย] จิตรกร

3.工程师   [gōngchéngshī กงเฉินซือ] วิศวกร

4.警察       [jǐngchá จิ่งฉา] ตำรวจ

5.歌手       [gēshǒu เกอโซ่ว] นักร้อง

6.记者       [jìzhě จี่เจ่อ] นักข่าว

7.翻译家   [fānyìjiā ฟานอี้เจีย] นักแปล

8.作家       [zuòjiā จั้วเจีย] นักประพันธุ์

9.飞行员   [fēixíngyuán เฟยสิงเหยียน] นักบิน

10.商人     [shāngrén ซางเหริน] นักธุรกิจ

11.空中小姐  [kōngzhōngxiǎojiě คงจงเสียวเจี่ย] แอร์โฮสเตส

12.军人    [jūnrén จวูนเหริน] ทหาร

13.编辑    [biānjí เปียนจี๋] บรรณาธิการ

14.外交官  [wàijiāoguān ไว่เจียวกว่าน] นักการฑูต

15.魔术师  [móshùshī โหมวซู่ซือ] นักมายากล

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา