ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.6 ปี การศึกษา 48, 49, 50, 51, 52 ,53, 54 มีเฉลยละเอียด

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.6 ปี การศึกษา 48, 49, 50, 51, 52 ,53, 54 มีเฉลยละเอียด

ได้ทำการรวมข้อสอบ onet ตั้งแต่ปีการศึกษา 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54มาเพื่อการทบทวน และ สะดวกต่อการค้นหา

ข้อสอบ O-net 49 ม.6 (ปีการศึกษา 2548)พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net 50 ม.6 (ปีการศึกษา 2549)พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net 51 ม.6 (ปีการศึกษา 2550)พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net 52 ม.6 (ปีการศึกษา 2551)พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net 53 ม.6 ( ปีการศึกษา 2552)พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net 54 ม.6 (ปีการศึกษา 2553) พร้อมเฉลย สอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ข้อสอบ O-net ม.6 (ปีการศึกษา 2558) พร้อมเฉลย สอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา