กำหนดการ TCAS62 อักษรฯ ม.ศิลปากร รอบ 1 – 4

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

กำหนดการ TCAS62 อักษรฯ ม.ศิลปากร รอบ 1 – 4

สวัสดีน้องๆ ที่มีใจรักทางภาษาทุกคนค่ะ เส้นทางสู่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่เข้าไปเรียนแล้วนะคะ ล่าสุด! เผยข้อมูลการรับสมัครออกมาแล้ว โดยใน TCAS62 นี้ จะเปิดรับในรอบ 1 – 4 รวม 925 ที่นั่ง แต่ละรอบมีเพียงบางสาขาที่เปิดรับ เล็งสาขาไหนไว้ ตามไปดูรายละเอียด และเตรียมทำคะแนนกันได้เลยค่ะ
อักษรฯ ม.ศิลปากร ออกกำหนดการ TCAS62 รอบ 1 - 4 กว่า 925 ที่นั่ง! 

รอบที่ 1 การรับสมัครแบบ Portfolio รับ 42 คน
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 15 ธ.ค. 61
ทดสอบ Icon สาขาที่รับ : สังคมศาสตร์และการพัฒนา / ภาษาไทย / สังคีตศิลป์ไทย / ภูมิศาสตร์
ทดสอบ Icon คะแนนที่ใช้ : Portfolio และสอบสัมภาษณ์

          รอบที่ 1 แต่ละสาขาวิชามีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะอย่าง GPAX รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สมัคร เช่น สมัครคณะอักษรศาสตร์ โครงการความถนัดด้านภาษาไทย ต้องมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดความสามารถด้านภาษาไทยจากสถาบัน – หน่วยงานต่างๆ ทางคณะเน้นย้ำด้วยว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยคะแนนที่มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป

รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตา รับ 283 คน
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร : วันที่ 4 ก.พ. – 12 มี.ค. 62
ทดสอบ Icon สาขาที่รับ : ไม่แยกสาขาวิชา (รับรวม) / ภาษาอังกฤษ / ภาษาฝรั่งเศส / ปรัชญา / ภูมิศาสตร์ / สังคมศาสตร์การพัฒนา / สังคีตศิลป์ไทย / สารสนเทศศาสตร์ / ประวัติศาสตร์ / ภาษาไทย
ทดสอบ Icon คะแนนที่ใช้ : 9 วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ ไทย สังคมศึกษา) / สอบวิชาเฉพาะ / PAT  

          รอบที่ 2 แต่ละสาขามีการกำหนดคุณสมบัติ และคะแนนที่ใช้ไว้เช่นกัน เล็งสาขาไหนไว้ต้องอ่านรายละเอียดให้ดี เช่น สาขาภาษาอังกฤษ (ใช้คะแนนอังกฤษ 60% ไทย + สังคม 40%) สาขาฝรั่งเศส (ใช้คะแนน PAT ฝรั่งเศส เพิ่มเข้ามา 50%)  สาขาสังคีตศิลป์ (ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ สอบปฏิบัติสังคีตศิลป์ไทย) โดยการสอบวิชาเฉพาะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ จัดขึ้นในวันที่ 9 มี.ค. 62

รอบที่ 3 การรับสมัครรับตรงร่วมกัน รับ 200 คน
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร : วันที่ 17 – 29 เม.ย. 62
ทดสอบ Icon สาขาที่รับ : เอเชียศึกษา (ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาเกาหลี / ภาษาเวียดนาม)
ทดสอบ Icon คะแนนที่ใช้ : GAT และ O-NET (ไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ)  

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission รับ 400 คน
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร : วันที่ 9 – 19 พ.ค. 62
ทดสอบ Icon คะแนนที่ใช้ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT 20% 

          รอบที่ 3 และ 4 เปิดรับสมัครผ่าน http://tcas.cupt.net รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการฉบับเต็ม 

          นี่ก็เป็นรอบการรับสมัครสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร นะคะ ย้ำอีกครั้ง! ปีนี้เปิดรับรอบที่ 1 – 4 รู้รายละเอียดการใช้คะแนนของแต่ละรอบแล้ว ก็เริ่มเตรียมตัวกันได้เลย! อ่านข้อมูลการรับสมัคร TCAS62 ของอักษรฯ ศิลปากร แบบเต็มๆ คลิก

 
 
เครดิตเนื้อหา โดย เว็บ Dek-D.com 
Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา