กำหนดการ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561 KMUTT

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

กำหนดการ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561 KMUTT

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามระบบใหม่ TCAS :

รอบที่ 1 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
รอบที่ 2 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ
รอบที่ 4 แอดมิชชั่นกลาง
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รอบที่ 1 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ

รอบที่ 4 แอดมิชชั่นกลาง

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

Website : http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/tcas61

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา