การเตรียมพร้อมสอบและตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2560

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

การเตรียมพร้อมสอบและตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2560

การเตรียมพร้อมสอบและตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ ป.6

ตารางสอบ ม.6

ตารางสอบ ม.3

– นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครสอบ ไม่เสียค่าสมัคร โรงเรียนจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สทศ. เอง – เฉพาะ นักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. ที่ประสงค์จะสอบเอาผลคะแนน O-NET ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านเว็บไซต์ สทศ.

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา